Nyinsikt Nyinsikt

Samtalsterapeutiska metoder genom historien

När det gör ont i hjärtat eller då man inte kan tänka klart så brukar terapi vara en bra hjälp, detta särskilt när man jobbar på ett logiskt och metodiskt vis för att få ordning på psyke och tankar. Den som funderar på att ta hjälp med samtalsterapi eller parterapi i Stockholm är kanske medveten om att dagens terapimetoder bygger på grundliga studier och undersökningar men det är sällan som man tänker på att psykologins historia faktiskt går flera tusen år tillbaka.

Psykologi som vetenskap är förstås ett ganska nytt fenomen men människor har i alla tider funderat på vad som får oss att bete oss på ett visst sätt. När jag får tid tänkte jag skriva några artiklar om psykoterapins utveckling och om några av psykoterapin pionjärer. Jag har redan skrivit om Roberto Assagioli och Rollyg May på min blogg. Men här kommer först en översiktlig artikel om psykologin historia.

Den logiska läran om själen

För att förstå vad psykologi och terapi handlar om så är det viktigt att veta lite mer om psykologins historia. De som har varit med och format denna vetenskaps utveckling har nämligen haft stor inflytelse på hur vi ser på psyket idag. Om man ser på ordet psykologi så ger det en fin ledtråd. Ordet betyder nämligen själ (psyke) och logik (logi). Det handlar alltså om själen och det är något som kommer från Bibeln där människan beskrivs som en varelse som till skillnad från växter och djur har en själ som under människans livstid bor i kroppen. Sokrates såg själen som odödlig vilket givetvis var något som han hade fått från Bibeln och det här var ett koncept som Platon också trodde på. Aristoteles menade dock att själen och kroppen inte gick att skilja åt och att även plantor och djur har en själ. Idag så skulle man kanske kunna säga att själen är samma sak som hjärnan men det finns fortfarande de som forskar i vad själen är genom att se närmre på upplevelser som klinisk död och liknande.

Modern psykoterapi

Nu kan man dock säga att modern samtalsterapi/parterapi i Stockholm har väldigt lite med biblisk filosofi och parapsykologi att göra, och under 1800-talet så utvecklades två olika grenar av psykologin nämligen en filosofisk inriktning samt en som var mer fysiologisk. Här kom Sigmund Freud och John B Watson att få stor signifikans för fortsatt utveckling av psykologi som vetenskap. Watson såg på människan med evolutionistiska glasögon i det som kom att kallas för Behaviorism medan Freuds ställning fokuserade på vårt medvetande och då framförallt vårt undermedvetna. Freuds teorier om det undermedvetna har fått stort inflytande på hur dagens psykologer och terapeuter jobbar men de har utvecklats att inkludera fler aspekter som till exempel humanism och existentialism där Abraham Maslow och Carl Rogers är viktiga namn.

En levande vetenskap

Även om tankar om vad som gör en människa till en människa fortfarande är högst relevanta så kan vi se att psykologin fortsatt utvecklas i takt med att vi förstår mer både om vår fysiologi och om våra tankar och reaktioner. Idag handlar terapi till stor del om att lära sig verktyg för att få grepp om sin tillvaro och leva ett liv som man känner sig nöjd med. Intressanta filosofier som Mindfulness handlar just om att man inser var man är, här och nu, hellre än att försöka gräva alltför mycket i det förflutna. Moderna samtals- och parterapeuter fungerar mer som bollplank än som lärare med pekpinnar.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.