Nyinsikt Nyinsikt

Schematerapi och Psykosyntes

Schematerapi är ytterligare ett exempel på hur att allt fler terapiformer hämtar inspiration från olika håll. Den sägs hämta influenser från bland annat anknytningsteori, gestaltterapi och dynamisk terapi. Enligt min mening har den också hämtas inspiration från psykosyntes och mindfulness.Schematerapin har utvecklats av den amerikanske KBT-psykologen Dr. Jeffrey Young. Metoden är ursprungligen framtagen för behandling av mer långdragen och komplex problematik. Till skillnad från t.ex. KBT har schematerapi bland annat större fokus på barndoms-erfarenheter och relationen mellan terapeut och klient.

Ett s.k.schema kan sägas vara en metafor för vad vi i tidig ålder lär om oss själva och omgivningen och hur vi sedan utvecklar strategier för att hantera livet. Schematerapi handlar i grunden om hur en individ förhåller sig till grundläggande behov. Ett exempel på ett dysfunktionellt schema är något som har format under ens uppväxt och som leder till behovsfrustration. Det kan till exempel röra sig om långvariga relationsproblem, destruktivitet eller en känsla av meningslöshet.

I schematerapin identifierar klienten i nära samarbete med terapeuten de scheman/teman som klienten har utvecklat. Syftet är att klienten ska förstå dem både intellektuellt och känslomässigt. Detta arbetsätt påminner mycket om metodiken inom psykosyntes.

En hel del forskning pågår i ämnet. Under två år framåt kommer t.e.x. Stocksholm läns landsting (Psykiatri Södra Stockholm) och Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi att ingå i ett internationellt forskningsprojekt om schematerapi för patienter med borderline personlighetsstörning. Studien syfte är att utreda om gruppterapi eller gruppterpai i kombination med individualterapi är det mest effektiva arbetssättet.

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi startar också en utbildning i schematerapi under hösten 2010.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.