Nyinsikt Nyinsikt

Utvecklingssteg inom samtalsterapin

I en tidigare artikel beskrev jag hur kunskapen om psykologin har utvecklats genom årtusenden. Under 1800-talet så utvecklades psykologin som vetenskap snabbare än någonsin och många av de koncept som då uppstod är fortfarande viktiga inom modern forskning av psyket och vårt emotionella välbefinnande

Man kan tala om olika skolor som är viktiga att förstå lite mer om de olika samtalsterapeutiska metoderna. Den som idag kommer för att få samtalsterapi i Stockholm kommer nämligen att få hjälp med metoder som många gånger har sina rötter i dessa skolor och system. Modern terapi och psykologi är dock fri från att behöva tillhöra en viss gren eller filosofi vilket öppnar upp för fantastiska möjligheter att hjälpa individer på ett personligt och skräddarsytt sätt.

Låt oss se lite närmre på dessa utvecklingssteg inom psykologin samt vad de står för. Jag kommer i kommande artiklar beskriva en del pionjärer inom psykologin och samtalsterapin.

Strukturalism

Strukturalism bör nämnas först för den anses vara den första skolan inom psykologi. Här försöker man dela upp de mentala tankeprocesserna i grundläggande delar för att på så vis komma fram till de mest basala elementen i tankeverksamheten. Inom denna skola så finner vi viktiga namn som Edward Tichener och Wilhelm Wundt.

Funktionalism

Som en reaktion på Strukturalism kom Funktionalism och här handlar det mycket om samhället som en social institution som formar oss som individer och som grupp. Inom Funktionalismen så finns det en hel rad olika personer som har varit med och utvecklat detta koncept. Några exempel på dessa är John Dewey, Harvey Carr och James Rowland Angell. En del menar att Funktionalism inte är en verklig form av skola inom psykologin just för att det inte finns en ledare och en tydligt formulerad filosofi.

Psykoanalys

De flesta har hört om Sigmund Freud som är psykoanalysens fader. Här handlar mycket om det undermedvetna och hur det påverkar vårt beteende. Freuds idéer var minst sagt kontroversiella och än idag så inspirerar de till diskussion och eftertanke, men det var inte bara Freud som utvecklade psykoanalysen. Andra viktiga psykoanalytiker inkluderar Anna Freud, Erik Eriksson och Carl Jung.

Gestalt psykologi

Inom Gestalt psykologi så talar man om att vi upplever saker som kompletta upplevelser och inte som delar som inom Strukturalism. Gestaltpsykologer anser att man måste se på en upplevelse som en helhet för att förstå den.

Behaviorism

Under mitten av 1950-talet så dominerade Behaviorism som skola och här kom BF Skinner, Ivan Pavlov och John B Watson att bli mycket viktiga namn. Med Behaviorism så ser man på hur miljön påverkar oss hellre än att analysera våra insidor. Man tar helt enkelt en titt på det som går att observera på utsidan. Det är inte helt otänkbart att modern samtalsterapi i Stockholm inkluderar koncept från Behaviorism för skolan är fortfarande mycket viktig inom modern psykologi.

Humanistisk psykologi

Som en respons till Behaviorism och Psykoanalys kom Humanistisk psykologi. Här är uttryck som fri vilja, personlig utveckling och självförverkligande centrala. Målet med skolan är att man ska hjälpa människor att nå sin potential. Viktiga namn är Abraham Maslow och Carl Rogers. Personligen vill jag också lyfta fram Assagioli som utvecklade Psykosyntesen, en metod som jag huvudsakligen arbetar med i samtalsterapi i Stockholm.

Kognitiv psykologi

Kognitiv psykologi bör också nämnas som en skola. Här ser man på hur mentala processer fungerar och hur folk tänker. Den här skolan kom fram som en slags kritik mot Behaviorism eftersom man menade att Behaviorism missar viktiga interna processer, såsom språk, upplevelser och minnen, som påverkar vårt beteende.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.