Nyinsikt Nyinsikt

Voice Dialogue: En bra samtalsterapi-metod

Voice Dialogue är en form av samtalsterapi som är baserad på en holistisk grund. Som en metod hjälper den oss att utveckla medvetandet när vi känner behov av förändring men där vi saknar riktning, t.ex. vid skilsmässa och arbetslöshet. Voice Dialogue utvecklades i USA av terapeuterna Hal och Sidra Stone. Kurser och seminarier om Voice Dialogue brukar ges för samtalsterapeuter och andra intresserade i Stockholm och på andra håll.I likhet med bl.a psykosyntesen använder den sig av begreppet delpersonligheter för att utforska människans psykologi. Metoden har även hämtat inspiration från bl.a Jungiansk psykologi och gestalterapin. Längst ned finner du en länk till en text där de själva beskriver hur deras arbete har utvecklats

Genom att utforska våra delpersonligheter på ett strukturerat sätt kan vi bli medvetna om olika motstridiga viljor inom oss själva. Även om konceptet om en mångsidig personlighet kan vara utmanande ger forskningen inom neurovetenskap allt fler belägg om hur vår hjärna är uppbyggd för att hantera olika områden i våra liv. Det finns hur många delpersonlighetstyper som helst, exempelvis ”Perfektionisten”, ” Behagaren”, ”Offret” och ” Slarvern. De har alla olika egenskaper, behov och talanger men vad de har gemensamt är att de vill överleva och försvara sin existens.

De ser alla verkligheten genom sina färgade glasögon och kan därför vara väldigt oense över vilka beslut ska fattas och vad som är viktigt och oviktigt. Ofta har de svårt att samarbete med varandra. I Voice Dialogue hjälper samtalsterapeuten till med att utveckla ens medvetenhet så den sträcker sig längre än en enskild delpersonlighets horisont. Modellen bejakar alla våra sidor och främjar inre ledarskap och lagsamarbete. Att inte medvetandegöra sig om sina olika sidor kan enligt denna teori få allvarliga följder. Då kan någon stark delperson ta över och styra vårt beteende, utan att vi märker det.

I en terapi-session kan man låta en klient flytta sin stol eller byta stol för att markera vilken delperson som just då har ordet. Metoden går ut på att en ”vägledare” ber att få tala med en viss delpersonlighet, till exempel skam. Då svarar man som den delpersonligheten. ”Jag är skammen”. Sedan frågar ”vägledaren” vad ”skammen ” har för funktion för självet. Självet, alltså resten av personen refereras hela tiden till i tredje person för att skapa distans till den. Delpersonligheten ”skammen” får uttrycka sig och bejaka sin egen existens och funktion. ”Vägledarens” uppgift är att låta de olika delpersonligheterna komma till tals utan att värdera eller döma. Delpersonligheten kommer att mogna från att vara barnslig och överdriven till att bli mer balanserad. Det här en metod som jag själv använder i  samtalsterapi Stockholm.

Här kan du se en video som presentar ”voice dialogue


..
Här finns en intressant text  där Hal och Sidra Stone själva bekriver hur deras arbete har utvecklats

http://voicedialogue.org

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.