9 min läsning

Jag har i tidigare artiklar skrivit hur olika former av terapier har växt fram över tid och hur de sedan har influerat varandra. Jag tänkte fortsätta i det spåret i med några artiklar om psykologins pionjärer. Nu är det dags för Sigmund Freud och psykoanalysen.

Om du vill veta mer om psykologins pionjärer så kan jag föreslå mina artiklar om Carl Jung, Roberto Assagioli, Alice Miller och Abraham Maslow.

Sigmund Freud

Sigmund Freud

En av de personer inom psykologins historia som satt djupa avtryck för all framtid är Sigmund Freud. Det finns inte en psykologikurs som inte kommer att nämna denna man från Österrike som omnämns som Psykoanalysens fader.

Hans teorier om det undermedvetna och om drömmar är numera så pass kända att även folk som aldrig skulle komma på idén att studera psykologi känner till dem.

Även om vi numera fnyser åt en del av koncepten i Psykoanalys så kan man inte bortse från att den här skolan inom psykologin har påverkat modern psykologi.

När du går i terapi så kommer du nämligen att föra en dialog med din terapeut och det är en metod som Freud utvecklade.

Freuds bakgrund och tidiga år

Freud föddes i Österrike år 1856 och han fick namnet Sigmund Shlomo Freud. Han var det första av 8 barn i en religiös judisk familj som var mycket fattig. Sigmund fick dock en sekulär utbildning och var särskilt intresserad av litteratur och språk.

Han var en begåvad student och bemästrade 8 olika språk. 1881 så tog han studenten som doktor i medicin vid Wiens Universitet.

Efter studenten så arbetade Freud på Wiens Sjukhus och här kom han att bli särskilt intresserad av hjärnans anatomi och hur den påverkades av droger som kokain.

1886 lämnade Freud sjukhuset för att öppna sin egen praktik där han kom att fokusera på nervöst beteende. 

Psykoanalysen tar form

När Sigmund Freud startade sin egen praktik så introducerade han hypnos som en behandlingsmetod.

Patienten Anna O har gått till historien som en katalysator för den teori som Freud senare skulle utveckla. Hon fick tala om sina symptom under hypnos och detta ledde till att hennes sjukdomssymptom mildrades.

När Freud såg att Anna mådde bättre av att tala om sina symptom så kom han fram till att man egentligen inte behövde hypnos för att uppnå dessa resultat. Genom att låta patienten tala fritt om sina minnen och tankar så kunde man få samma effekt.

Dessutom så märkte Freud att patienters drömmar kunde analyseras för att ta fram omedvetet som skulle kunna bidra till bättring. 1896 så använde sig Freud av termen psykoanalys för att beskriva sin metod och de teorier som den baserades på.

Freuds teorier

När man talar om saker som en freudiansk felsägning så handlar det om Freuds teorier och att varje människa har saker i det undermedvetna som plötsligt kan dyka upp i det medvetna genom just en felsägning.

Freuds teorier har alltid fått en massa kritik men vi är ändå fascinerade av hans arbete, Det märks då vi fortfarande refererar till ḧonom när vi använder uttrycket ”freudianska felsägningar”.

Annars så är saker som Id, Ego och Super-ego, död- och livsinstinkt, psyko-sexuell utveckling och försvarsmekanismer sådant som räknas som Freuds psykoanalytiska teorier.

Även om dessa teorier senare kom att ersättas av Behaviorism så kan vi fortfarande se att psykoanalysen har haft stor influens på både psykologi och psykoterapi.

Sigmund Freud gick vidare 1939 efter många års kamp med cancer. Han somnade in efter att ha fått en överdos av morfin.

Historien om Freud – tre kortfilmer

I nedanstående kortfilmer får du en inblick i den tid som Sigmund Frund arbetade i. Den pekar också på hans bidrag till att utveckla kunskapen om människans psyke.

I den första filmen visas hur revolutionära hans idéer var. Det var en tid då psykiska besvär inte togs på allvar utan gömdes undan. I värsta fall behandlades människor psykiska sjukdomar med barbariska metoder.

Freuds första stora bidrag var kanske att han insåg vikten av att börja lyssna på vad patienterna hade att säga om sin upplevelser. Han var också den som på allvar introducerade teorin om det undermedvetna.

I denna del får du också ta del av Freuds första stora felbedömning, experimenterandet med kokain.

Han började med hypnos som metod men gick sedan över till att använda ”fria associeringar” . Det var ett sätt att hjälpa patienterna att bli medvetna om det undermedvetna. Han menade också att utforskande av drömmar kunde hjälpa patienterna att bättre förstå sig själva.

När Freud publicerade boken ” att tolka drömmar” så möttes den till en början med stor skepticism. Men det var början av den skola inom psykoterapin som vi kallar psykoanalys. Med tiden blev allt fler intresserade av Freuds tankar.

Även om han själv omvärderade en del av sina teorier så ligger många till grund för dagens förståelse av människans psyke. Många av hans idéer är idag väldigt kontroversiella. Men utan hans forskning skulle terapeutiska metoderna inte ha utvecklats så snabbt som de gjorde.

Liknade Artiklar