9 min läsning
Carl Jung

Carl Jung bakgrund

Jag fortsätter på min serie av psykologins pionjärer, nämligen Carl Jung. Han var en nära kollega med Sigmund Freud men bröt med honom av en mängd skäl. Även om Jung ansåg sig vara en vetenskapsman så hämtade han också inspiration från olika religioner och mystiska filosofier. För det har han blivit hårt kritiserad.

När jag under min utbildning i psykosyntes och mindfulness , fick i uppgift att skriva en uppsats som tar avstamp i en av Jungs många idéer. Uppsatsen handlade om ”Synkronicitet och meningsfulla sammanträffanden” Det är en spännande idé om transpersonella upplevelser men det är viktigt att slå fast att detta fenomen inte är vetenskapligt belagd.

De som uppsöker mig på min terapimottagning i Stockholm kommer därför inte att bli behandlad i enlighet med Jungs alla idéer men hans erfarenheter kan komma till användning om det det finns klienter som har ett intresse för en mer transpersonell terapi.

Trots mycket kritik har hans idéer om det kollektiva undermedvetna, arketyper och den introverta och extroverta människan fått ett stort genomslag bland många av  dagens samtalsterapeuter och parterapeuter.

Carl Jung föddes den 26 juli 1875 i Schweiz som det fjärde barnet till pastor Paul Achilles Jung och Emilie Preiswerk. Han var det enda av parets barn som överlevde och hans mor var ofta deprimerad.

Det här gjorde att Carl Jung blev mycket introvert och att han ägnade mycket tid till att fundera på livet. Det är just hans koncept vad gäller inåtvändhet och utåtvändhet som har influerat modern psykologi.

Carl Jung var som sagt ett introvert barn och då han var 12 år gammal så inträffade något som skulle få stor betydelse för hans fortsatta utveckling.

Han knuffades nämligen till marken av ett annat barn och det hela ledde till att han svimmade. Efter detta så började han svimma så snart han var tvungen att gå till skolan eller läsa läxor.

Man trodde först att pojken hade drabbats av epilepsi men då han hörde sin far uttrycka oro över att han någonsin skulle kunna arbeta och ta hand om sig själv så återgick han till sina studier. Senare så har Jung förklarat att det här var hans första upplevelse av neuros.

Jungs karriär

Jung studerade medicin men han var också mycket intresserad av spirituella fenomen och det var detta som gjorde att han gav sig in på området psykologi som han själv såg som en kombination av medicin och spiritualitet.

Under sin tidiga karriär vid Zürichs Universitet så skrev Jung Studies in Word Association. Han skickade en kopia till Sigmund Freud och detta ledde till att de två männen blev vänner som även kom att arbeta tillsammans.

Freud fick stor betydelse för utvecklingen av Jungs teorier och det var tack vare Freud som Jung blev så intresserad av det undermedvetna. När Jung gick i en egen riktning och lämnade Freuds idéer så rann deras samarbete och vänskap ut i sanden.

Jung kom att kritisera Freuds fokus på sex som den enda motivationen för olika beteenden. Han fortsatte dock sitt arbete med drömmar och symboler som bas för sina teorier.

I den här filmen föreläser tre psykologer om Jung. De berättar bl.a om varför Jung ansåg att Freuds idéer inte korrekt beskriver människans psyke. De talar bl.a om Jungs tes om det ”kollektiva undermedvetna” och ”arketyperna”.

En av föreläsarna tar också upp den kritik som har riktats mot Jung för att vara pseudovetenskaplig.

Analytisk psykologi

Carl Jung kallade sin egen teori för Analytisk psykologi. Han kom att utforska sitt eget undermedvetna och skrev ner sina upplevelser och iakttagelser i boken The Red Book som han utvecklade under en period på 15 år. Boken publicerades inte förrän 2009 och den ger en spännande inblick i Jungs psyke.

Enligt Jung så bestod människans psyke av tre delar, egot, det personliga undermedvetna och det kollektiva undermedvetna. Det kollektiva undermedvetna var en slags källa av alla erfarenheter och all kunskap som den mänskliga rasen delar.

Han ansåg också att en individuell process var ett måste för att en person ska kunna utvecklas till en komplett människa.

Jungs teorier har fått en hel del kritik men det var faktiskt hans råd till patienter som var alkoholister som ledde till att Anonyma Alkoholister grundades så visst kan man säga att han är en viktig figur inom utvecklingen av modern psykologi. Carl Jung dog i sitt hem i Zürich den 6 juni, 1961.

Om du vill veta mer om Jungs biografi så kan jag rekommendera följande film: ” Vägen till att upptäcka sig själv” som är uppdelad i två delar.

I den första delen beskrivs de likheter som finns mellan Freuds och Jungs teorier men också på vilket sätt de skiljer sig åt, inte minst vad gäller sexdriftens betydelse för att förklara förträngda tankar och minnen.

Jung menade att det finns en mängd andra förklaringar till vad som driver alternativt hindrar människan att utvecklas. En viktig förklaring fann Carl Jung i begreppet ”det kollektiva undermedvetna”

I denna del av filmen förklarar man Jungs syn på begreppet ”Arketyper”. Jung menade att man kunde se genom historien att vi människor skiljer oss åt och att vi drivs av delvis olika motiv.

Det är en insikt som har fått ett stort genomslag inom terapin. Genom att acceptera och förstå varför vi människor är olika så kan vi lära oss att relatera till varandra på ett bättre sätt.

Men dessa idéer används även i andras sammanhang, t.ex vid personal-rekrytering eller i handledning på en arbetsplats. Personlighetstestet som kallas ”Mayer-Briggs” är ett verktyg som har sitt ursprung av Jungs teori om ”psykologiska typer.