Nyinsikt Nyinsikt

Transpersonell psykologi

Artiklar om existentiell / transpersonell terapi

Här har jag samlat mina artiklar som tangerar områden som existentiell och transpersonell psykologi.

Att gå i terapi behöver inte nödvändigtvis innebära att man har ett konkret problem som man vill få löst. Utgångspunkten kan istället vara en vilja att utforska ”meningen med livet”, ur ett filosofiskt eller ett andligt perspektiv. Aspekter som förändrade medvetandetillstånd och personlig utveckling är två centrala begrepp inom transpersonell respektive existensiella psykologi. De är en del den humanistiska psykologin som utvecklades som en reaktion på de tillkortakommanden som vissa terapeuter upplevde fanns inom den traditionella psykologin.

Samtalsterapi: Meningsfulla sammanträffanden – Översikt

När jag gick igenom en låda med gamla anteckningar upptäckte jag min examensuppsats i psykosyntes från 2002. Den heter ”Fånga ögonblicket i en meningsfull händelse” och handlar om begreppet synkronicitet. Trots att den skrevs när jag inte hade så mycket erfarenhet av psykosyntes så tycker jag ändå att den är värd att publiceras på min blogg eftersom ämnet ibland dyker upp i mitt arbete med  samtalsterapi .  Uppsatsen är i 10 delar. För att komma vidare till nästa del behöver du bara klicka på länken längst ned i respektive del.

Vad är synkronicet i ett terapeutisk sammanhang? (Del 2)

Till del 1

Även om synkronicitet som företeelse är tidlös så var psykologen och mystikern Carl.G. Jung den person, åtminstone i västerlandet, som först försökte sig på att definiera fenomenet. Även om han under hela liv sitt liv själv upplevde och hörde andras historier om synkronistiska händelser så var det först i slutet av sin karriär som han sammanställde sina idéer om synkronicitet i en skrift med namnet ”Synchronicity, An Acausal Connecting Principle”.

Terapeuter som har utforskat ”synkronicitet” (del3)

Till del 1

Det här är tredje delen av en text som handlar om synkronicitet, meningsfulla sammanträffanden, ett begrepp som myntades av psykologen och terapeuten Carl Jung. Denna del kan kan minst sagt sägas ligga i utkanten av vad som kan sägas vara vetenskapligt beprövande teorier och metoder. Med det i minnet så tycker jag ändå att tankegångarna kan locka till kreativa processer i ett terapiarbete.