Nyinsikt Nyinsikt

Intervju med psykosyntesens grundare: Roberto Assagioli

Internet är en guldgruva 🙂 Jag kommer framöver visa några video-filmer som jag har hittat på nätet om psykologi och terapi som jag tycker är intressanta.  Eftersom jag själv är psykosyntesterapeut så tänkte jag börja med psykosyntesen,  en terapiform som tillhör den humanistiska och transpersonella psykologin. Den första filmen är en intervju med psykosyntens grundare, italienaren Roberto Assagioli (1888-1974). Tyvärr gav han mycket sällan intervjuer och den enda filmsnutten som jag hittade var den här. Intevjun är ett utdrag ur filmen ”Healing the Whole Person” från 1973, ett år innan Assagioli dog. Intervjuare är Evarts Greene Loomis, en välkänd läkare och  förepråkare av holistisk medicin.

I ärlighetens namn är filmens budskap lite otydlig vad gäller psykosyntesens teori och metod. Men jag kunde inte låta bli att ta med den eftersom filmen ändå ger en viss känsla av vad för slags person Assagioli var. Filmen ger även en viss insikt i hur han såg på den terapeutiska processen. Förhoppningsvis kommer de andra filmerna som jag tänker publicera att ge en kompletterande bild av psykosyntesen.

Men först en kort biografi om Roberto Assagioli, psykosyntesens grundare : Han växte upp i en judisk kulturell medelklassfamilj. Redan vid 21 års ålder blev han klar med sin doktorsavhandling i medicin. I likhet med andra vid den tiden studerade han Freud teorier men relativt tidigt framförde han kritik mot bl.a Freuds betoning på det ”sjuka” i människans psykologi. Han menade att människan i grunden är frisk, med en stark potential att växa. I sitt terapeutiska arbete kunde han se att många klienter, genom att medvetandegöra  och arbeta med sina ”inre konflikter”, fick verktyg integrera och läka sig själva.

I likhet med C. Jung menade Assagioli att ett mänskligt växande även kunde  inkludera en andlig och transpersonell dimension. Även om han själv betraktade sig som teosof var detta inget som han förespråkade i sin terapi. Han var noga med att säga att ”Psykosyntes syftar inte till försöka ge en metafysisk eller teologisk förklaring av det stora mysteriet – det leder till dörren, men stannar där.” 1926 öppnades det första psykosyntesinstitutet i Floren. Idag finns psykosyntesutbildningar i ett 30-tal länder. För vidare information om Assagioli rekommenderar jag dig att besöka denna sida som inntehåller ett antal psykosyntesartiklar.

Om du är nyfiken att prova på samtalsterapi i form av psykosyntes är du välkommen att höra av dig till mig

Åter till filmen: I den här filmen, som är drygt fem minuter lång,  gör T. Assagioli en utläggning om att psykosyntes inte bara en terapiform utan även förhållningssätt till livet. Vidare diskuterar han hur psykosyntesens tekniker, t.ex. delpersonlighetsarbete kan användas. Han betonar vikten av att individuellt anpassa olika tekniker utifrån var patienten/klienten befinner sig. För att behandlingen ska bli framgångsrik krävs vidare att terapeuten har tillgång till  erfarenhet och intuition. Han betonar också vikten av att tillvarata patienten/klientens egna insikter vid behandling.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.