Nyinsikt Nyinsikt

Transpersonell upplevelser i terapi (del4)

Vi har nu kommit till fjärde avsnittet av texten ” Fånga ögonblicket i en meningsfull händelse” en artikel om hur Jungs begrepp ”Synkronicitet” kan användas i samtals- och parterapi. Avnittet inleds med ett resonemang om varför det är viktigt att vara lyhörd för det som inte tillhör det ”rationella” i våra upplevelser.

Till del 1 (av 10), Uppsats om synkronicitet

Det viktiga som många tycks förbigå är att det inte är själva händelsen som är viktig utan budskapet som händelsen bär med sig. När vi t.ex. tänker på en vän som vi inte har hört av på länge och samma vän i samma stund ringer oss är det ganska naturligt att fundera över sambandet.

synkronicitet-transpersonell

 

Synkronicitens betydelse

Dessa händelser ska inte tolkas som att vi genom våra tankar t.ex. direkt kan påverka vår omgivning Det är en upplevelse som inte nödvändigt talar om att något behöver göras. Den ger oss helt enkelt en upplevelse av att ”livet är större än det som är synligt”. Tanken att vårt psyke på något sätt är relaterat till något större kan vara chockerande

Jung menade att syftet med synkroniciteten var att väcka vår förmåga till djupare känslor som i sin tur visar på våra verkliga behov. Fenomenet är vägen mot vad han kallade individuation, en utveckling mot att bli en fulländad människa, en transformativ kraft av jaget mot ett universellt förverkligande. Även om individuationen är personlig så har den också en arketypisk och universell aspekt (Jung 1973).

Synkronicitet handlar enligt Jung om att det finns andra samband än de som bygger på orsak och verkan, det handlar om att tiden och rummet såväl som den psykiska och den fysiska världen är förbundna med varandra på ett ändamålsenligt och framför allt meningsfullt sätt. Genom att uppmärksamma dessa händelser uppmanas vi att vara lyhörda för faktorer som ligger utanför vår jagcentrering.

Vi lär oss att stanna upp och lyssna till nuet. Det innebär förmågan att både iaktta det som rör sig runt omkring oss samtidigt som vi lyssnar inåt, på det som kommer från våra känslor, reaktioner, inre bilder och drömmar.

De får oss att se annorlunda på oss själva och ger ett bredare perspektiv på tillvaron och en djupare förståelse av andra. Det är de meningsfulla händelserna som på nytt kan öppna våra ögon för skönhetsordningen och sammanhanget i våra livsberättelser. Om vi uppmärksammar och kultiverar dessa meningsfulla sammanträffanden så kan de hjälpa oss att forma våra öden. (Jung 1973).

Ett annat sätt att formulera dess mening återfinns i den tidigare nämnda boken Synkronicitet: slump eller mening

Synkronicitet handlar om att få en ny syn på våra livsöden som inte enbart beror på vår egen personliga vilja och godtycke. Det handlar om att se mönstret i det egna livet som en kombination av den egna unika personlighetens förutsättningar, kapacitet och vilja och något opersonligt, något annat som tycks vilja gestaltas genom oss.

Det är detta ”annat” som bryter igenom vid synkroniska händelser så att vi upplever att vi inte är ensamma och inlåsta i vår subjektivitet utan i stället är delaktig i ett större sammanhang och att det finns något/någon som för en dialog med oss och som vi kan öppna oss för”. (Hopcke 1973).

Om du vill läsa mer om detta så hittade jag en uppsats om ämnet här.

Fortsättning del 5