10 min läsning
Spara pengar i terapi

Stora prisskillnader för terapi

Att gå till en privat terapeut utan remiss är inte billigt. Inte minst här i huvudstaden, med sitt höga kostnadsläge, kan kost­naden för terapi dra iväg om du inte är försiktig.

I denna artikel tänker jag, som terapeut på Ny Insikt i Stockholm, ge några tips om vad du ska tänka på för hålla ner kostnaden.

Att erhålla psykologisk hjälp via primärvården vid lindrig eller måttlig psykisk ohälsa är svårt. Om du erbjuds hjälp är risken stor att du får vänta relativt länge på en första tid.

Om du istället bestämmer dig för att boka tid hos en privat-praktiserande terapeut så tycker jag att du ska börja med att utforska om du har möjlighet till ekonomiskt stöd.

Ett första steg som du kan ta är att se om din vårdcentral har möjlighet att ge dig en remiss till en privatpraktiserande terapeut. I bästa fall kan du få ett visst antal möten genom högkostnads­skyddet.

Det är långt ifrån alla terapeuter som har avtal med landstingen, så du får vara beredd på att du inte kan välja terapeut själv.

Om du är student så kan du höra av dig till din studenthälsa för att se vad de kan erbjuda för hjälp. Som anställd kan du kontakta din företagshälsovård. Allt fler företag har avtal med vissa terapeuter. Du kan också kolla om din fack­förening har ett avtal om terapistöd. Om du och din partner behöver stöd kan du se om din kommun erbjuder kommunal familjerådgivning till subventionerat pris.

Om ovanstående stöd inte är möjligt och du istället är hänvisad till att betala själv bör du hålla i minnet att det är fri prissättning som gäller vid privat terapi. Som med allt annat är det tillgång och efterfrågan som styr priset för denna tjänst.

Jämför terapeuternas prissättning

Om du själv måste söka en terapeut föreslår jag att du går ut på nätet och gör en pris­jämförelse. När jag gjorde det senast var det tyvärr ganska många terapeuter som inte var så transparenta på nätet med sin prissättning.

Om de har priser utsatta kan det vara en poäng att kontrollera om de erbjuder några rabatter.

terapi-kostnad

Vissa terapeuter erbjuder till exempel ett lägre pris för ett första möte medan andra erbjuder ett lägre pris om man binder upp sig för ett antal ­sessioner.

Det finns också terapeuter som erbjuder rabatter för studenter och pensionärer medan andra har en speciell prislista för företag.

Vissa terapeuter erbjuder samtal online, vilket är flexibelt. Min upplevelse är att video­möten verkar passa vissa medan andra ser dem som oper­sonliga. De flesta tera­peuter som erbjuder video­möten verkar inte kon­kurrera med ett lägre pris.

Det finns dock enstaka företag som erbjuder väldigt korta videomöten till en låg penning men det är inget som jag kan rekommendera då samtalen tenderar att bli allt för ytliga.

Priset i förhållande till tid och tidpunkt

Det är viktigt att kontrollera längden för en enskild session. Det normala är att de varierar allt från 45 till 90 minuter. Du bör ställa tiden i relation till kostnaden om du vill få ut det mesta för pengarna.

Det kan också vara viktigt att kontrollera om terapeuten erbjuder en differentierad prissättning beroende på tidpunkt. Vissa tider som är mindre efter­fråga­de kan vara billigare medan mer efterfrågade tider kan vara dyrare.

Om en terapeut erbjuder möten utanför normal arbetstid så brukar de i regel vara dyrare.

Något som är svårare att beräkna är slutsumman för ett visst antal sessioner. Det är omöjligt att ge ett bestämt svar på hur många möten som behövs. Det beror på en mängd olika faktorer.

Det kan till exempel bero på problemens svårighetsgrad och på hur öppen du är för att åstad­komma en förändring. Även om det finns en vilja till förändring kan det finnas saker som gör det svårt att åstad­komma just det man vill.

För att ge en fingervisning kan jag säga att mina klienter i genomsnitt har betalat för 6 sessioner. Men det är viktigt att säga att det är ett genomsnitt; många går färre gånger medan andra går betydligt längre i terapi.

Andra faktorer som kan påverka kostnaden för terapi

Nu tycker jag inte att du ska stirra dig blind på det utsatta priset. Ett större problem du har är att du mer eller mindre köper grisen i säcken om du inte känner terapeuten. Erfarenheter visar att det i hög grad är personkemin som avgör om terapi blir framgångsrik.

Jag föreslår därför att du läser på ordentligt om vad terapeuten erbjuder istället för att prova på ett stort antal terapeuter på måfå. Det kan bli kostsamt. Att be en terapeut om referenser är lite problematiskt, då samtalen är konfidentiella.

Idag är det dock väldigt många som går till en terapeut, så ett alternativ är att du frågar i din bekant­skaps­krets om deras erfarenheter.

När du väl har valt en terapeut och märker att det inte klickar så skulle jag rekommendera att du går till en annan terapeut. Men innan du gör det, fundera lite på varför det inte funkar så att du inte bara ger upp för att det känns svårt.

Om du vill hålla kostnaderna nere skulle jag rekommendera att du inte skjuter upp dina möten när du väl har börjat med terapi. Om det går alltför lång tid mellan mötena tappar du ditt fokus, vilket kan förlänga terapin i onödan.

Det är också värt att studera terapeutens avbokningspolicy. De allra flesta har minst 24 timmars avbokning, men somliga terapeuter kan ha betydligt längre avboknings-tider.

Min erfarenhet är att sena avbokningar ofta beror på vård av sjukt barn. För att slippa kostnader för sen avbokning av denna orsak kan det vara läge för en backup-plan. Kanske kan någon närstående hjälpa till så att du slipper avboka?

gå-terapi

Vad kostar det hos Ny Insikt?

Avslutningsvis vill jag säga detta: Mitt förslag är att du gör en ordentlig prisjämförelse innan du väljer terapeut. Men jag skulle inte låta priset vara allenarådande. Du behöver väga det mot en mängd andra faktorer, till exempel ditt förtroende för terapeuten.

Det kan också vara värt att utforska terapeutens tillgång till lediga tider ifall du behöver omboka. Det är inte ovanligt att du får vänta väldigt länge om du behöver flytta en tid.

Själv erbjuder jag individuell terapi i Stockholm (Södermalm). Jag brukar ofta kunna erbjuda en ny tid samma vecka om du är flexibel vad gäller tider. Jag har inget avtal med landstinget eller andra externa aktörer. Trots det upplever jag att mina priser tål en jämförelse.

För individuell terapi kostar ett 50 minuters samtal 675 kronor och ett parsamtal på 90 minuter 900 kronor. Jag erbjuder 50 % rabatt vid det första mötet. Jag har en 24 timmars avbok­nings­policy.