Om Corona-viruset

Nu är vi försiktiga

Nu behöver vi ta extra hänsyn till varandra. Jag utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hur man bäst ska agera med anledning av Coronaviruset (Covid-19).

Jag håller öppet som vanligt men följer utvecklingen noga. Om situationen förändras är jag redo att snabbt sätta in nödvändiga åtgärder. Jag erbjuder tillsvidare även terapi via internet.

7 juni: Nu jag fullt vaccinerad mot covid 19.

När du ska stanna hemma

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om influensa, med feber och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka.

Om du har förkylningssymtom, ska du enligt Folkhälso-myndighetens senaste riktlinjer stanna hemma och undvika träffa andra.

Om du tror att du har haft Covid 19 får du avvakta två veckor innan du kommer på besök.

Allmänna riktlinjer

Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Det finns en toalett i anslutning till min mottagning. Du kan också använda handsprit på min mottagning.

Vi kommer inte att skaka hand när vi ses. Vi kommer också att sitta på behörigt avstånd från varandra under samtalet. Jag har även infört extra desinficering av möbler och dörrhandtag mellan mina möten.

Läs gärna denna artikel om hur du kan förhålla dig till dessa oroliga tider om du dessutom mår dåligt. Med hopp att denna virus-period snart är över!