Etiska regler

Terapi bygger på förtroende


etiska regler

Mina etiska regler som psykosyntesterapeut

Som utbildad terapeut hos Humanova har jag tystnadsplikt. Jag har förbundit mig att följa deras och psyko­syntes­förbundets etiska och arbetsmoraliska regler vilket bland annat innebär att jag inte behandlar diagnostiserade psykiska sjukdomar.

Etiska regler – för din trygghet

Psykosyntesförbundets etiska regler gäller för alla yrkesverksamma medlemmar.

Innebörden av de etiska reglerna är att du som klient ska:

  • Känna trygghet i din kontakt med våra yrkesverksamma medlemmar
  • Skapa tydliga ramar i mötet med en yrkesverksam medlem

Kontinuerlig kompetens-utveckling och handledning är några av kraven på den yrkesverksamma medlemmen.

Klient/adept som är missnöjd med en yrkesverksam medlems arbete kan anmäla detta till Psykosyntesförbundets Etiska råd för att få en utomstående yrkesmässig bedömning.

Etiska rådet består för närvarande av följande personer:

Ia Astvik Mårtensson; Leg psykoterapeut, Dipl gestaltterapeut

Ulf Gustavsson; Leg psykolog, Leg psykoterapeut, Kulturjournalist

Svante Björklund; Diplomerad HumaNova samtalsterapeut- och Organisationskonsult, Systemisk coach- och navigatör