Varför har jag svårt att visa känslor?

En fråga från en läsare


svårt-känslor
Dags att visa vem du verkligen är

Läsarens fråga

Jag har alltid fått höra att jag är inbunden och att jag inte säger vad jag tycker och känner. Det beror antagligen på att jag växte upp i en familj där det var tabu att visa känslor. Framför allt min far gav mig alltid rådet att bita ihop och gå vidare när jag kände mig ledsen.

Nu har jag träffat världens finaste man och även han har börjat säga att jag har svårt att visa känslor. Jag inser att det är ett problem, men vad kan jag göra?

Mitt svar

Att du är medveten om dina svårigheter med att visa känslor är kanske minst lika viktigt som att börja med någon form av terapi. Att kunna identifiera problemet är första steget mot förändring.

Många människor som har svårt att uttrycka sina känslor växer upp i miljöer där känsloyttringar är tabubelagda eller inte uppmuntras. Om du till exempel har fått höra att du ska ”bita ihop och gå vidare” när du är ledsen, kan detta ha format ditt sätt att hantera känslor på ett sätt som nu påverkar dig negativt.

Samtalsterapi är en beprövad metod som fungerar för de allra flesta. Genom samtalsterapi kan du få hjälp att förstå varför du har svårt att visa känslor och hur du kan börja förändra detta mönster.

För att få bästa möjliga resultat är det viktigt att hitta en terapeut som du känner dig bekväm med och som har erfarenhet av att arbeta med liknande problem. Terapeuten kan erbjuda en trygg och stödjande miljö där du kan utforska dina känslor utan att känna dig dömd.

Att kunna uttrycka känslor är avgörande för ditt välbefinnande. Känslomässig öppenhet påverkar inte bara hur du mår, utan också hur dina relationer med familj, vänner och partners utvecklas.

När du inte kan uttrycka vad du känner, kan det leda till missförstånd och konflikter i dina relationer. Med samtalsterapi kan du börja upptäcka de underliggande orsakerna till varför du har svårt att visa känslor och få verktyg för att förändra detta.

Under samtalsterapin kommer du att arbeta mot tydliga mål och syften. Terapeuten kan hjälpa dig att sätta upp små, hanterbara mål som gradvis leder till större förändringar.

Genom att använda metoder som känslodagböcker, rollspel och andra övningar kan du lära dig att uttrycka dina känslor på ett hälsosamt sätt. Känslodagböcker kan vara särskilt användbara eftersom de ger dig möjlighet att reflektera över dina känslor dagligen och se mönster över tid.

Självreflektion är en annan viktig del av processen. Genom att reflektera över dina känslor och reaktioner kan du börja förstå dig själv bättre och se var förändringar behövs. Självhjälpsböcker och online-resurser kan också vara värdefulla komplement till terapin. De kan erbjuda ytterligare insikter och strategier för att hantera känslor.

Samtalsterapi hjälper dig inte bara att lösa problemet nu, utan också att förebygga återfall i framtiden. Genom terapin lär du dig att känna igen dina känslomässiga reaktioner och ta kontroll över dina handlingar. Detta leder till en mer känslomässigt öppen och tillfredsställande tillvaro, både för dig själv och för dina nära och kära. När du blir bättre på att uttrycka dina känslor, kan du också bli bättre på att förstå och reagera på andras känslor, vilket förbättrar dina relationer ytterligare.

Sammanfattningsvis, att vara medveten om dina känslomässiga svårigheter och att söka hjälp genom samtalsterapi är viktiga steg mot en positiv förändring. Genom att arbeta med en erfaren terapeut och använda de verktyg och metoder som erbjuds, kan du lära dig att uttrycka dina känslor på ett hälsosamt sätt och förbättra både ditt eget välbefinnande och dina relationer.

Förslag på fördjupningssidor

Ta gärna en titt på mina längre blogginlägg som kan vara av intresse:

Med vänliga hälsningar

Charles Sandström