Hur stark är din relation?

Ett exempel på Quiz för dig i relation

Ta god tid på dig när du gör en hemövning. Dina svar är viktiga för utfallet av resultatet

Hur stark är din relation?

Detta test är bara vettigt om du har varit i en nära relation med din partner i mer än åtta månader. Det är en väldigt enkelt test som inte kommer ge några djupare insikter men det kan väcka en del frågor.

Svara så uppriktigt som du kan på frågorna. Fråga gärna din partner om hen också vill göra testet. Det kan förhoppningsvis leda till ett intressant samtal om vad som fungerar bra och vad som eventuellt behöver förändras.

par tanker

21 påståenden att ta ställning

1. Min partner förstår alltid vad jag egentligen menar.
2.
I svåra situationer håller vi alltid ihop.
3.
Även när det finns en tvist eskalerar situationen nästan aldrig.
4.
Jag gör många saker tillsammans med min partner.
5.
Vi är ett bra och vinnande lag inom livets alla sfärer.
6.
I mitt förhållande finner jag tröst, ömhet och erotisk tillfredsställelse.
7.
Att dela på hushållsarbetet fungerar väldigt bra mellan oss två.