Länkar och nätverk

natverk

Samarbetspartner
Jag samarbetar med doktor Leena Maria Johansson rörande medicinska frågor som inte faller inom mitt kompetensområde. Hon är, förutom läkare, docent, specialist i psykiatri och leg psykoterapeut. Hon är utbildad i psykodynamisk psykoterapi, kog­nitiv beteendeinriktad terapi och dialektisk kognitiv beteende­inriktad terapi (DBT).

Breathworks-England
Breathworks erbjuder utbildning i Mindfulness-strategier för fram­förallt de med smärta och sjuk­dom (MBPI). De erbjuder också lärarutbildning till de som vill undervisa Breathworks-kon­ceptet till andra.

En profil inom psykosyntes
Breathworks erbjuder utbildning i Mindfulness-strategier för fram­förallt de med smärta och sjuk­dom (MBPI). De erbjuder också lärarutbildning till de som vill undervisa Breathworks-kon­ceptet till andra.

Etiska regler
Dessa regler har varje Humanova diplomerad samtalsterapeut för­bundet sig att följa.

Min mottagning
Hälsans hus är beläget på Stock­holms vackraste gata Fjällgatan, på Söders höjder, med utsikt över staden och vattnet. Hälsans Hus är ett forum för självständiga verksamheter inom hälsa, terapi, friskvård och miljö/­ekologi. En vegetarisk restaurang finns i Hälsans Hus som är öppen året runt och med en trädgårds­servering under sommar­halvåret.

Min utbildning
HumaNova har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo och Helsingfors. De olika skolorna leds och administreras huvudsakligen från Psykosyntes­ens Hus i Stockholm där också utbildningen i Stock­holm bedrivs.

Mindfulness och akupunktur
Sture johansson är en välutbildad mindfulnesslärare och akupunk­tör med sömnproblem som specialitet.

Psykosyntesförbundet
Jag är medlem i Psykosyntes­förbundet (fd. vice ordförande) och följer deras eti­ska regler.

Psykosyntesforum
Web-shop med olika psyko­syntes­­produkter. Till exempel guid­ade övningar för personligt växande