Enneagram: personlighets-analys

Lär känna dig själv med lite hjälp

Home » Metoder » Enneagram – Verktyg för personlighetsanalys

Enneagram är en modell som hjälper dig lära känna dig själv. Den kan också ge dig en insikt om hur och varför du relaterar till andra som du gör.

Den går ett steg längre än mer tradi­tionella personlighets­tester. Med hjälp av Enneagram kan du få en bild av vad det är som styr ditt sätt att tänka och reagera i olika situa­tioner.

I kombination med terapi kan Enneagram vara ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hitta din egen väg.

Nyttan av att arbeta med Enneagram

Med stöd av den profil vi tar fram kan du till­samm­ans med mig som terapeut öka förståelsen för vilka drivkrafter och rädslor som styr dig i ditt liv. Det hjälper dig att identifiera vad du längtar efter och som får dig att må bra, men också vad det är du flyr bort ifrån när du inte mår bra och är stressad.

Samman­taget kan man säga att analysen genom Enneagram ger en bra utgångs­punkt för ett mer fokuserat samtal kring dina styrkor och tillkorta­komm­anden.

Skillnaden från andra personlighetstester?

Traditionella personlighets­tester används i första hand för att beskriva din personlighet, vem du är. Enneagrammet går längre och är mer ett verktyg för att utforska ditt inre för att förstå dina driv­krafter och din motiv­ation.

Med hjälp av Enneagrammet kan du hitta nya vägar i ditt arbeta med din personliga utveckling.

Nio grundstrategier

Modellen utgår från nio defin­ierade grundstrategier som oftast utveck­las i tidig barndom. Var och en av grundstrategierna beskriver en personlig­hetstyp med unika styrkor och svagheter.

Din grundstrategi kan vara starkt förankrad,. Med Enneagram-analysen kan du få hjälp med att utforska och förändra det som begränsar dig.

enneagram-personlighetsaanalys

Enne­agram och terapi

Modellen är liksom andra verktyg för självskattning inte felfri. Du kan eventuellt komma att uppleva delar av resultaten som tveksamma. Men det brukar inte påverka resultatet på en övergripande nivå.

Min erfarenhet är att analysen ger nya insikter. I kombination med terapi väcker arbetet med Enneagram nästan alltid nyfikenhet och en vilja till förändring.

I terapin är det viktigt att jag som terapeut lär känna dig innan vi gör en analys med hjälp av Ennea­gram. Jag brukar också komp­lett­era testet med att ställa kontrollfrågor, för att vara säker på att vi hamnat rätt.

Om jag miss­tänker att testet ger ett felaktigt resultat kan jag som terapeut göra vissa kontroller.

När används Enneagram i terapi?

Enneagram används i första hand i individuell samtalsterapi, men den kan också vara mycket fram­gångsrik i parterapi.

Modellen kan vara en god hjälp för par som har problem med att förstå varandra. När båda genom Enneagram-­analysen utforskar sin personlighet och delar resultatet kan öka förståelsen för den andra parten.

Vi utgår ofta från att vår partner tänker, känner och handlar som vi gör själva, vilket inte alls behöver vara fallet. Insikt om era olikheter och hur ni kan arbeta med er själva kan hjälpa er att hitta tillbaka till varandra.

Enneagram kan även användas som verktyg för mina andra tjänster.

Enneagram i Stockholm

Om du är intresserad att lära dig mer om verktyget Enneagram så är du välkommen att höra av dig till min mottagning i Stockholm.

Du kan också läsa mer om Enneagram i min artikelserie om ennea­gramm­ets struktur och i artikeln ”Passar vi ihop?”, en artikel om parterapi och Enneagram. En auktoritet inom området är Enneagram­institutet som har sitt säte i USA. De erbjuder bl.a. zoom-kurser.