Kommunikativa färdigheter

Lösa konflikter med NVC och Imago


kommunikationsproblem
Uttryck dina behov på ett konstruktivt sätt och bli ett bättre lyssnare.

Kommunikationsproblem i vardagen

Känner du dig missförstådd? Får du höra att du är dålig på att lyssna? Du ska veta att du är långt ifrån den enda med denna typ av problem. Många av mina klienter kommer till mig för parterapi just för att de de upplever det svårt att kommunicera om jobbiga saker. Det kan vara med sin partner, vänner eller arbetskollegor.

Det kan leda till mycket lidande och en känsla av ensamhet. Det goda nyheten är att det faktiskt inte allt för svårt att bli bättre på att kommunicera när man väl förstår vad som krävs. I terapi brukar jag använda två effektiva verktyg när man upplever kommunikationsproblem i nära relationer:

  • Nonviolent communication (NVC)
  • Imago.

Dessa två metoder är på många sätt snarlika men det finns en del olikheter. Jag brukar ofta kombinera dem för att få till ett bra resultat. De används i individuell samtalsterapi och parterapi.


ledset par

När det är svårt att samtala

Så varför blir det så svårt ibland att föra ett vettigt samtal? När allt flyter på brukar det inte vara svårt att förstå varandra. Men så hamnar du plötsligt in en konfliktsituation och allt går överstyr.

När du känner dig ifrågasatt kommer dina allra sämsta sidor fram. Du går i försvar och uttrycker dig på ett sätt som du normalt inte gör samtidigt som du förlorar din förmåga att lyssna. Risken är nu stor att den du är i konflikt med beter sig på samma sätt, och situationen eskalerar.

Det finns mycket du kan göra för att bättre hantera dessa konflikter. Du första du behöver göra är lära dig att identifiera och ta ansvar för dina egna känslor och be­hov även när det svårt, Med rätt träning kan du bidra till ett verkligt möte där ni båda känner er sedda och lyssnade på.

Vikten av att uttrycka känslor och behov

När vi inte klarar att tala om vad vi behöver utan bara kan göra kritiska analyser av varandra, då är kriget inte långt borta, vare sig det handlar om verbalt, psykologiskt eller fysiskt krig.” -Grundare av NVC, Marshall B.Rosenberg

Lätt i teorin – Svårt i praktiken

Teorin bakom de två verktyg som jag använder, Nonviolent komm­unica­tion (NVC) och Imago är relativt lätta att ta till sig. Men för att kunna använda sig av dem ute i verkligheten krävs en del arbete och tålamod. Det krävs övning för att inte falla tillbaka i gamla hjulspår.

Genom träningen kan du öka medvetenheten om dina verkliga känslor och behov. Du kan lära dig strategier för att lyssna på och förstå den andra parten, i stället för att lägga in dina egna värderingar och tolkningar i det som han eller hon säger.

sams

Prova på NVC i terapin

NVC står för Nonviolent Communication, på svenska kallat Giraffspråket. Det är en kommunikationsmetod utvecklad av den amerikanska psykologen Marshall Rosenberg.

NVC syftar till att förbättra förståelsen och empatin mellan människor genom att fokusera på:

  • Observationer: Att beskriva situationer och händelser utan att värdera eller döma.
  • Känslor: Att identifiera och uttrycka sina egna känslor på ett ärligt och icke-anklagande sätt.
  • Behov: Att förstå de bakomliggande behoven som driver våra känslor och handlingar.
  • Förslag: Att formulera förfrågningar i syfte att få sina behov mötta, utan att kräva eller manipulera.

Om du vill läsa mer om me­tod­en så kan du läsa artikeln ”Vad vet du om Nonviolent communication (NVC)?


Imago i parterapi

Imago är en annan effektiv metod som jag använder. Till skillnad från NVC använder jag Imago framförallt i parterapi när en kärleksrelation går på tomgång eller rentav blivit destruktiv.

I Imago läggs stor vikt på att lära ut en metod för dialog som bygger på närvaro, empati och inlevelse i den andra personens värld. Genom att verkligen vara i kontakt och lyssna målmedvetet på vår partner skapar vi trygghet och passion.

Känsloblockeringar kan lösas upp och gamla destruktiva livsstrategier överges.

IMAGO följer en strukturerad form av dialog som sker i följande fyra steg:

  1. Spegling (ett aktivt lyssnande)
  2. Summering (en sammanfattning)
  3. Validering (förståelse) 
  4. empati (känslomässigt inkännande). 

Om du är intresserad av NVC och Imago och vill veta mer så är du välkommen att kontakta mig på Ny Insikt.