Mindfulness o avslappnings-övningar

Hantera stress, nedstämdhet och ångest

Home » Metoder » Mindfulness och avslappningsövningar

De flesta av oss drabbas någon gång av stress, ångest, nedstämdhet eller fysisk smärta. När det sker kan vi uppleva att vi ”drunknar” våra negativa tankar och känslor.

Om vi inte bemöter dessa negativa tankar och känslor på ett konstruktivt sätt riskerar vi att förstärka våra negativa upplevelser.

En terapeutisk metod som jag och många andra terapeuter använder för att stilla negativa känslor och tankar samt hantera fysisk smärta är en självhjälps-metod som brukar benämnas som ”Mindfulness. En vanlig översättning till svenska är ”Medveten närvaro”. 

medveten_narvaro

Medveten närvaro med acceptans

Att vara ”medvetet närvarande” innebär att du fokuserar på att vara närvarande i din upplevelse och acceptera det du upplever oavsett om den är bra eller dåligt. Genom att utveckla din förmåga att fokusera din uppmärksamhet och utveckla en acceptans till det som pågår kan du skapa distans till dig själv och dina problem.

Du kanske känner till att Mindfulness ofta förknippas med att sitta på en kudde och meditera. Men det som är bra med metoden är att du kan praktisera den nästan var som helst, till exempel när du äter middag eller tar en promenad.  

Träna Mindfulness i terapirummet

Att lära sig själva metoden är inte svårt men den stora utmaningen ligger i att vara medvetet närvarande när man behöver det som mest. Att vara medvetet närvarande är också svårt att vara över tid. Det finns många fallgropar som man kan hamna i  när man övar. Som terapeut kan jag hjälpa dig att överkomma dessa problem. 

Om vi kommer överens om att du ska prova denna metod så kommer jag  börja med att förklara teorin bakom medveten närvaro. Nästa steg blir att stegvis praktisera metoden. För att få bästa effekt bör du göra övningen också utanför terapirummet.

Bli medveten om din andning

Det första steget är att bli mer medveten om din andning. Medveten närvaro handlar om att vara ”här och nu”. Genom att medvetet uppmärksamma din andning kan du lugna ned dina tankar, känslor och kropp och allting du ser omkring dig just nu.

Denna andningsövning kommer efter lite träning successivt öka din koncentrationsförmåga. Övningen kommer också hjälpa dig att uppmärksamma och acceptera dina tankar och känslor.

När du har fått en praktisk uppfattning om hur det kan kännas kan du påbörja ett arbete framåt. Från att vara passiv och reaktiv kan du utveckla ett förhållningssätt som genomsyras av initiativ och valmöjligheter.

Förstärka positiva tankar och känslor

Med ett ökat fokus och en bredare uppmärksamhet kan du börja utveckla det positiva som finns inom dig. Det kan inledningsvis vara svårt att fokusera på det positiva, speciellt om du lider av negativa tankar och känslor.

Om du är tålamodig och närvarande kommer du förr eller senare lyckas. När det väl sker kan du fokusera och stanna kvar i dina positiva upplevelser och se dem att växa i styrka.

Detta förhållningssätt betyder inte att du ska bortse från dina tillkortakommanden, men de negativa tankarna kommer inte att ta all uppmärksamhet på samma sätt som tidigare. Dina negativa upplevelser kan du utveckla och förändra med medkänsla.

Det kommer hjälpa dig att känna harmoni och vid behov utveckla din samhörighet med andra människor.

mindfulness2

Är det svårt att lära sig medveten närvaro?

Som jag redan har sagt, Mindfulness som metod är lätt att förstå men svårare att praktisera. Du kommer att upptäcka att det inte är så lätt som det låter att lägga fokus på din andning. Tankarna far lätt iväg och du börjar tänka på annat. Men när det händer är det bara att återvända till andningen och börja om.

När du tränar kommer du upptäcka att mindfulness är mycket mer än bara en avslappnings­övning. Du kommer säkert att uppleva att det inte går att släppa alla negativa tankar och känslor. Du kommer säkerligen uppleva stunder av rastlöshet när du övar.

Medveten närvaro

Acceptans utan värdering

Kom ihåg då att det är en del av övningen att acceptera det som är jobbigt utan att värdera det. Det negativa sjunker undan i takt med att du lyckas vända din uppmärksamhet mot det som är bra i stället.

Min erfarenhet är att de flesta som lär sig Mindfulness upplever att den är ett bra komplement till terapin. Jag rekommen­derar ändå att du talar med din läkare innan du börjar träna medveten närvaro om du har svårare psykiska problem, särskilt om du tidigare haft en psykos.

Om du vill veta mer om hur terapetisk mindfulness kan användas i vardagen föreslår jag att du läser min artikel ”Mindfulness: Ett komplement till terapi”.

Där går jag igenom tre olika metoder: Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), Mindful­ness-based Cognitive Therapy (MBCT) och Breath­works. Själv är jag utbildad och certifierad Breathworks-instruktör med lång erfarenhet av mindfulness.