Personlighets-test och terapi

Lär känna dig själv med Enneagrammet


personlighetstest-enneagram
Vilka är dina styrkor och svagheter?

Enneagrammet för personlig utveckling

Ibland kan det vara en bra idé att göra en personlighetstest när man går i terapi. Det finns många olika typer av personlighetstester men det mest intressanta är enligt mig Enneagrammet.

Detta ”verktyg” är inte bara ett självskattningstest utan även ett redskap för personlig utveckling. Det är ett verktyg som jag använder i terapi I min praktik: Ny Insikt.

Traditionella personlighetstester beskriver oftast din personlighet, vem du är. Enneagrammet går ett steg längre och hjälper dig att förstå dina drivkrafter och din motivation.

I kombination med terapi kan Enneagram vara ett kraftfullt verktyg som hjälper dig i din personliga utveckling.

enneagram-personlighetsaanalys

Nio grundstrategier

Modellen utgår från nio defin­ierade grundstrategier. Var och en av grundstrategierna beskriver en personlig­hetstyp med unika styrkor och svagheter.

Nio olika personlighetstyper:

  • Idealisten
  • Hjälparen
  • Presteraren
  • Individualisten
  • Undersökaren
  • Lojalisten
  • Entusiasten
  • Utmanaren
  • Medlaren

Det första du får göra, när vi påbörjar arbetet med enneagrammet, är att genomföra ett så kallat ”självskattningstest”. Det kommer hjälpa mig att identfiera din personlighetstyp. Därefter kommer själva analysen och vårt gemensamma arbete som kommer att hjälpa dig att bättre utnyttja din potensial.

Du kan läsa mer om grundstrategierna och analysarbetet i artikeln: personlig utveckling och Enneagrammet.

Enneagram och individuell terapi

När vi träffas för att samtala om utfallet av ditt test kommer en av de första sakerna vara att identifiera vilka drivkrafter och rädslor som påverkar ditt liv.

Det kommer bland annat att hjälpa oss att förstå vad du längtar efter och vad som får dig att må bra. Du kanske upptäcker att det absolut viktigaste är att vara omtyckt eller att vara framgångsrik. Men enneagrammet kommer också att hjälpa dig att förstå vad du undviker eller flyr ifrån. Det kan till exempel vara konflikter och rädslor för ensamhet eller misslyckande.

Sammanfattningsvis, Enneagrammet erbjuder en bra utgångspunkt för ett mer fokuserat samtal kring dina styrkor och tillkortakommanden. Med en ökad självkännedom kan du börja utveckla nya strategier för att hantera utmaningar och skapa ett meningsfullt och tillfredsställande liv.


man-enneagram

Utforska-enneagram

Enneagram för par i terapi

Enneagrammet kan även användas i parterapi om ett par har svårt förstå varandra. När båda parter utforskar sin personlighet och delar resultaten med varandra kan det leda till en ökad förståelse för varandra känslor och behov.

Vi utgår ofta från att vår partner tänker, känner och handlar som vi gör själva, vilket inte alls behöver vara fallet. Insikt om era olikheter och hur ni kan arbeta med er själva kan hjälpa er att hitta tillbaka till varandra.

Enne­agrammets begränsningar

Enneagrammet är liksom andra personlighetsverktyg för självskattning inte felfri. Du kan komma att uppleva delar av resultaten som tveksamma. Men det brukar inte påverka resultatet i stort.

Min erfarenhet är att metoden ger mina klienter nya insikter om sig själva. I kombination med terapi väcker arbetet med Enneagram nästan alltid nyfikenhet och en vilja till förändring.

I terapin är det viktigt att jag som terapeut lär känna dig innan vi gör en analys med hjälp av Ennea­gram. Jag brukar också komp­lett­era testet med att ställa kontrollfrågor. Om jag miss­tänker att testet ger ett felaktigt resultat kan det bli nödvändigt med komletteranden tester.


utveckling med enneagram

test-enneagram

Vill du veta mer om Enneagrammet?

Har jag väckt ditt intresse för Enneagrammet? Om så är fallet föreslår jag att du även läser mina andra artiklar om Enneagram. En annan bra källa om du vill fördjupa dig i ämnet är Enneagram institutets hemsida.

Om du är intresserad att lära dig mer om verktyget Enneagram så är du välkommen att höra av dig till min mottagning i Stockholm.

Observera att jag inte använder Enneagrammet som en ersättning för terapi, utan som ett komplement.