Nyinsikt Nyinsikt

Etiska regler

etiskaregler
Som auktoriserad och diplomerad terapeut hos Humanova har jag tystnadsplikt. Jag har förbundit mig att följa deras och psykosyntes-förbundets etiska och arbetsmoraliska regler.

Ej behandling av diagnostiserade psykiska sjukdomar.
Vid frågor gällande Etiska regler vänligen kontakta:
HumaNova – Etiska Rådet
Psykosyntesens hus
Skeppsbron 4
111 30 Stockholm

Nedan kan Du ladda ned de etiska reglerna i form av en pdf-dokument

HumaNovas-Etiska-Regler-för-samtalsterapeut