Nyinsikt Nyinsikt

Frågor om terapi

Jag får en hel del frågor på mejl och telefon. Här är några exempel på frågor som har dykt upp under årens lopp. I mån av tid kommer jag att fylla på med nya frågeställningar och svar. Jag har omformulerat frågorna och utelämnat namn av integritetsskäl. Svaren är allmänt hållna och korta eftersom varje klients problem är unikt. Vissa frågor är inte lämpliga att publiceras här då de är komplexa till sin natur. Om du vill ställa en fråga så kan du göra det via mejl: info@nyinsikt.se