Nyinsikt Nyinsikt

Bekräftelsebehov och dålig självkänsla

Min pojkvän tenderar att vara flörtig med mina väninnor. Hur han är på jobbet vet jag inte. Nu tror jag inte att han är otrogen men det känns bara olustigt. Han irriterar mig också genom att ständigt vilja vara i centrum i alla möjliga sammanhang. Jag har försökt att prata med honom om detta men han slår hela tiden i från sig och säger att han bara är social och vill skapa en god stämning. Är jag överkänslig eller ska jag uppmuntra honom att gå i Samtalsterapi?

Mitt svar:

Vi människor har alla ett behov av att blir sedda och bekräftade. Sökandet efter bekräftelse bör dock ske med måtta. Det sätt som din man söker bekräftelse på kan tyda på att han lider av en dålig självkänsla. Har ni pratat om det? Upplever du att han har höga krav på sig själv? Är han nöjd med sig själv ? Jämför han sig med andra hela tiden ? Upplever han oro eller ångest när han inte blir bekräftad av andra ? Om svaret är ja på flertalet frågor finns det anledning att utforska ens bekräftelsebehov och självkänsla. Om man har en dålig självkänsla och ständigt söker bekräftelse utanför sig själv så kan det betraktas som ett missbruk. Det är ett beteende som kan upplevas som krävande både för sig själv och för sin omgivning.

Om du upplever att han har ett stort bekräftelsebehov och en dålig självkänsla så föreslår att du pratar med din man om hur du upplever det. När du gör det försök att inte vara dömande för då riskerar du att han går i försvar. Betona att det är din upplevelse och att du är orolig.

För att må bra behöver man i det stora hela vara rätt nöjd med sig själv. Om så inte är fallet så går det att utveckla sin självkänsla genom medveten reflektion och övningar. Ni skulle faktiskt kunna göra det tillsammans. Även om din självkänsla är bra så kan den väl bli bättre ? Ni kan förslagsvis börja med nedanstående frågor men gör en fråga i taget. Avsett den tid ni behöver men slarva inte.

  1. Reflektera och diskutera skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Att vara duktig i sitt arbete behöver inte nödvändigtvis innebära att man är nöjd med sig själv.

  2. Öva på själv-bekräftelse. Vad är ni bra på? Identifiera de egenskaper som ni eller/och andra ser i er. Reflektera och bekräfta varandra.

  3. Anpassa er mindre till andras behov. Identifiera dina drömmar och önskningar. Försök att inte jämför dig inte med andra.

  4. Stanna upp och lev i nuet. Försök att sluta fokusera på det förgångna eller framtiden. Det enda vi kan påverka är nuet. Om det är svårt att släppa något speciellt se om ni kan hjälpa varandra med detta.

Det här är långt i från en heltäckande lista på vad ni kan göra men börja här. Om ni inte klarar av detta på egen hand så skulle jag rekommendera att du föreslår att han överväger att kontakta en terapeut för samtalsterapi eller så kan ni gå i parterapi. På min sida terapi Stockholm kan ni se vad jag erbjuder för tjänster.