Nyinsikt Nyinsikt

Dubbla signaler om vår relation

Hej

Jag och mina man har levt ihop i drygt fem år. Han tycker att vår relation är bra men jag tycker inte att han helhjärtat satsar på oss som par. Det är inte så att vi har några större konfliktområden utan det är mer en diffus känsla som jag har. Har du några råd? Bör vi gå i parterapi ?

Mitt svar:

Det är svårt att ge några konkreta råd när jag inte vet vad din ”diffusa känsla” är baserad på. Så i stället för ett konkret råd så ger jag några allmänna reflektioner.

När två människor ska skapa en tillvaro tillsammans så handlar det alltid om att anpassa sig. Det kan ta lång tid innan man inser precis vad det är som leder till vissa typer av konflikter och hur man bör bete sig för att undvika minfälten. Med hjälp av parterapi så kommer man snabbare fram till vad som skapar osämja och vad som kan göra att man alls inte hamnar i de konflikter som annars kan leda till att man inte längre kan fortsätta relationen. En vanlig situation är när den ena partnern upplever att den andra visar på dubbla singlar i relationen. Partnern säger med ord att han/hon vill vara en aktiv och kärleksfull del av förhållandet men hans/hennes handlingar talar ett helt annat språk.

Tomma ord

Det som händer när en part med ord uttrycker sin kärlek och sitt intresse av ett bra förhållande men med sina handlingar är frånvarande är att den som får höra de vackra orden till sist upplever att de är ett hån och rentav smärtsamma. Orden blir helt enkelt tomma på mening, detta trots att den som säger dem kanske menar allt. Med parterapi så kan man på ett bra sätt tala om saken utan att för den sakens skull hamna i det eviga krig som man annars är vana vid då saken kommer på tal. Istället för att anklaga varandra så ser man på det som faktiskt sker och på vad som rent praktiskt kan göras för att få till en förändring.

Båda måste vara med

Det är mycket viktigt att man jobbar tillsammans för att förändra en situation som har varit destruktiv. Det spelar ingen roll om det är han som sårar med ord som uttrycker kärlek som inte speglas i handlingar. När man kan frångå det där med att finna en syndabock så kan man även börja jobba tillsammans. Terapeuten är aldrig intresserad av att peka ut en part som orsaken till problemen utan snarare av att finna hur varje part kan göra något som leder till en bättre tillvaro. Det här kräver förstås att båda parter är villiga att göra sitt allra bästa. Det är rent slöseri med pengar att betala för terapimöten där man bara sitter och kastar paj inför en person som man tänker sig ska fungera som domare.

Hur snabbt blir det bättre?

Hur lång tid det kommer att ta innan man får en bättre relation beror på flera saker. Har man haft en ohälsosam relation under många års tid så finns det förstås en massa sårade känslor som ligger och pyr och som kan göra att man måste ge det hela lite längre tid. Sedan är det även individuellt hur pass effektiv parterapi kommer att bli. Lägger man ner energi och tid på samtalen och de praktiska övningar som man får så kan man ganska snabbt börja se ett nytt mönster och en relation som man faktiskt trivs bra med.