Nyinsikt Nyinsikt

Handledning i psykosyntes

Hej.

Jag arbetar som samtalsterapeut och coach i psykosyntes i Stockholm. Jag har arbetat i några år men jag har inte gått i handledning de senaste två åren. Erbjuder du både individuell och grupphandledning? Kan du berätta lite hur du jobbar.

Mitt svar:

Hej och tack för din förfrågan, jag arbetar med såväl enskild som grupphandledning för samtalsterapeuter och coacher. Min handledningsmodell utgår från psykosyntesens förhållningssätt och metoder. Syftet med handledningen är primärt att stärka och utveckla dig i din professionella yrkesroll.

Ett vanligt sätt att arbeta i psykosynteshandledning är att utgå från aktuella klientfall. Vi utforskar vad som sker i mötet mellan terapeut och klient. Tillfälle ges för dig att bearbeta dina egna känslor och frågeställningar kring dina klienter. Om behov föreligger kan vi i handledningen även inkludera teoretiska resonemang.

Innan handledningen påbörjas går vi igenom vissa praktiska detaljer. Vi kan antingen komma överens om att göra upp en plan för samtliga handledningsomgångar eller så bestämmer från gång till gång. För att komma till min rätt vill jag ha möjlighet att lära känna dig (gruppen) under en längre tid. Jag brukar föreslå minst fem träffar för enskilda och tre gånger för grupper med möjlighet att avbryta samarbetet efter en första inledande träff om vi märker att det inte ”klickar”.

För mindre grupper (max 3 personer) kan jag erbjuda handledning i egen lokal på Södermalm. Om gruppen är större kan jag antingen komma till er eller så kan jag hyra en lokal i Hälsans hus.

Läs mer om hur jag handleder psykosyntesterapeuter .