Nyinsikt Nyinsikt

Hur länge går man i samtalsterapi?

Hej. Jag skulle vilja gå i samtalsterapi men jag vet inte om jag har råd. Hur många gånger behöver man i regel gå?

Mitt svar:

Hur länge man ska gå i samtalsterapi beror på de problem man har och hur man vill få hjälp av sin terapeut. Om man mest är intresserad av att bena ut tankar och få coaching genom samtalsterapi så kan det räcka med några få möten. I andra fall så kan det ta några månader med regelbundna möten tills man känner att man har nått de mål som man satte upp under de första samtalen. Det är viktigt att du väljer en terapeut som du har förtroende för och som jobbar på ett målmedvetet sätt. Om det inte finns en tydlig struktur för samtalsterapin så kan man mötas under flera år utan att något förändras.

Kom ihåg att du inte går till en terapeut för att prata av dig. Tanken är ju att du aktivt ska ta tag i dina problem och lära dig nya sätt att hantera de på. Det här kräver ett engagemang och viljan att förändras. När du kommer för ett första möte så kan terapeuten ge en uppskattning om hur länge terapin bör pågå för att den ska få den effekt som du är ute efter.

Hur länge man går i samtalsterapi kan också påverkas av hur frekvent man besöker sin terapeut. I vissa fall kan det rekommenderas att man börjar med att komma en gång i veckan eller varannan vecka. När man sedan upplever sig ha lite verktyg att arbeta med i vardagen kan man glesa ut besöken. Sedan är det ju en hel del annat som man måste ta i beaktande, t.ex. sin ekonomiska situation.

Om Du vill veta mer om hur det är att gå i samtalsterapi i Stockholm så föreslår jag att du läser mer på min egen blogg

Gå vidare till övriga ”Frågor & Svar”