Nyinsikt Nyinsikt

Motivation/feedbackspel i handledning

Hej Charles

Jag är chef för en verksamhet där vår arbetsgrupp behöver en nystart. Jag vill bl.a att vi på allvar ska börja diskutera hur vi kan bli ännu bättre på att bemöta våra klienter och hur vi samarbetar inom arbetsgruppen. Vi är en ganska liten grupp som jobbar nära varandra men med olika kompetenser.

Eftersom vissa inte har så stor vana av att diskutera utvecklingsfrågor så tror jag inte att traditionell handledinng, åtminstone inte just nu, skulle passa hela gruppen. Efter sommaren tänkte jag att vi kunde ha en ”kick of” där vi blandar nytta med nöje. Jag tänkte att några kreativa och lekfulla spelövningar kunde vara ett bra sätt att komma igång. Kan du berätta lite om vad man kan få ut av dina olika spelövningar ?


Mitt svar:

Hej och tack för visat intresse.

En fördel med dessa spelövningar är att de fungerar lika bra som fristående inslag (kick off) och som en del av en handledning-process. Spelens övergripande syfte är primärt att väcka lusten till att reflektera över sin egen och arbetsgruppen roll i ett förändringsarbete.

De spel som jag har till mitt förfogande betonar olika moment i förändringsprocessen. Nedan ser du en kortare beskrivning av några.

 

Motivationsspelet

Motivationsspelet fokuserar på den inre motivation hos var och en av deltagarna. Deltagarna får möjlighet att reflektera och dela med varandra om vad det är som gör att trivs respektive inte trivs med sin arbetsuppgifter. De får också möjligheter att utforska var de hämtar sin inspiration och vad de skulle behöva för att arbetsplatsen ska bli ännu bättre (läs mer).

Feedbackspelet

Feedbackspelet är ett lekfullt verktyg med ett seriöst syfte, nämligen att öva på att ge och ta emot konstruktiv feedback i en arbetssgrupp. Genom detta spel kommer du sannolikt upptäcka nya sidor av dig själv och andra. Du kan genom spelet få en god inblick i hur andra ser på dig. Ni kan välja om ni vill fokusera på kvaliteter som är ”positiva” men ni kan också utforska det kan upplevas som negativt. Spelövningarna inspirerar till öppenhet, uppmuntrande omdömen och teamkänsla (läs mer).

Personlig utvecklingsspelet

Syftet med detta spel är att det ska hjälpa deltagarna att bättre utnyttja sina kompetenser och erfarenheter genom utforska olika teman som ledarskap, kommunikation, livet, förändring, personlighet och relationer. Genom att dela sina personliga åsikter om dessa områden kan alla också lära sig något nytt om varandra.

 

Relationsspelet

Relationsspelet syftar till att på ett avslappnat sätt hjälpa var och en av deltagarna att skapa, underhålla och förbättra relationerna i en arbetsgrupp. Genom spelet kan deltagarna utforska frågor som: ”vad är det som för oss samman? och ”vad är viktig för att en relation ska fungera ”

I samtliga ovanstående spelövningar kan allt från 2 till 8 personer delta. Eftersom  din tanke är att vi en endast ska ses vid något ett enstaka tillfälle föreslår jag att ni begränsar er till ett par övningar. Övningarna tar uppskattningsvis ett par timmar att genomföra. Om ni tycker att övningarna är givande så kan jag ju alltid återkomma. Hör av dig om du är intresserad eller om du har några frågor.

 

Gå vidare till övriga ”Frågor & Svar”