Nyinsikt Nyinsikt

Parterapi-metoden á la Gottman

Jag har aldrig gått i parterapi eller familjerådgivning men jag har hört talas om en metod som heter ” Sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation” Kan du berätta lite om den ?

Mitt svar:

Amerikanen John Gottman, professor i psykologi och hans fru Dr Julie Gottman har under tre decennier bedrivit empirisk och klinisk forskning kring vilka faktorer som avgör om och hur en relation har förutsättningar att utvecklas. De har sökt svar på bla följande frågor:

  1. Vilka dysfunktionella faktorer är vanliga i ett förhållande som inte fungerar?
  2. Vad som är orsaken till dessa dysfunktionella mönster?
  3. Vad gör ett förhållande stabilt och tillfredsställande?

Deras slutsats är att par som visar varandra omtanke och uppskattning i vardagen lägger grunden för att klara av allvarliga konflikter som förr eller senare uppstår i en relation. De har därför formulerat sju avgörande faktorer, sju gyllene regler, som kännetecknar en lycklig relation.

Personligen brukar jag använda mig av denna metod när jag märker att par som går i parterapi har stora svårigheter att kommunicera och där tilliten mer eller mindre borta.

Jag tänker inte gå in i detalj vad de sju gyllene reglerna men syftet med parterapin är att ge paren verktyg för att

  • Hitta en bra samtalston när de är oense
  • Utveckla känslan av respekt och tillgivenhet
  • Skapa en större förståelse för varandras ståndpunkter
  • Hantera konflikter som kan verka omöjliga att lösa

Genom att påbörja parterapin med att återskapa vänskaplig relation skapas en en grogrund för återskapa den tillit som behövs för att utveckla en relation. Om det finns en vilja att prata och lyssna på varandra så brukar det vara hyggligt lätt att åstadkomma. Det svåra i parterapin/familjerådgivning är att göra vänskapen och tilliten bestående.

Om du är intresserad att prova denna metod så är du välkommen att prova den hos mig på Nyinsikt. Du kan även läsa mer om detta på min blogg på terapi-stockholm.