Nyinsikt Nyinsikt

Transpersonella upplevelser och terapi?

Jag har egentligen inga större problem men skulle ända vilja träffa en samtalsterapeut som är kunnig om andliga och transpersonella upplevelser. Jag tror att jag har något att lära av mina egna transpersonenella upplevelser. De brukar framförallt uppstå när jag mediterar men jag kan även uppleva dem i vardagen. Kan du hjälpa mig?

OBS. lider inte av någon psykos.

Mitt svar:

Hej och tack för din förfrågan

De flesta som kommer till mig brukar ha vanliga ”världsliga” problem. Men det är inte ovanligt att söka terapi när man känner sig ha en potensial som inte fullt ut utnyttjas. Får en känsla att du tillhör den andra kategorin?

Transpersonella upplevelser kan komma till utryck på många olika sätt. Det som kännetecker dem är att de transcenderar de vanliga gränserna för ens personlighet. De brukar ofta benämnas som andliga, mystiska och religiösa upplevelser.

För någon som inte har haft denna typ av upplevelse kan de kännas lite skrämmande. För de som har erfarenhet av transpersonella upplevelser kan de ofta ses som en normal, integrerad och väsentlig del av att vara människa.

För att citera vårt största geni:

Den vackraste upplevelsen vi kan ha är den mystiska…
Den som är främling för denna känsla, den som inte längre kan stanna upp och förundras, hänryckas och förtrollas, är så gott som död.”

Albert Einstein

Transpersonella upplevelser har studerats under en lång tid. Det har till och med lett till en egen disciplin som kallas ”Transpersonell psykologi”. Några välkända namn är Abraham Maslow, Stansilav Grof ,Ken Wilber och Carl Jung. En annan viktig pionjär är Roberto Assagioli som grundande Psykosyntes.

Hos mig kommer du att mötas med respekt. Att ha en transpersonella upplevelser är sällan uttryck för något sjukt. Min utgångspunkt är att livets alla upplevelser ska betraktas som värdefulla och tillväxtförbättrande.

I transpersonell terapi kan vi till exempel fokusera på frågor som:

  • Hur transpersonella upplevelser kan integreras med vår personlighet så att vi kan känna oss mer ”hela”.
  • Hur bejakandet av transpersonella upplevelser kan hjälpa oss att bli mer sammanbundna med andra.
  • Hur de kan hjälpa och vägleda oss genom svåra tider.
  • Hur de kan ge oss en större mening och syfte med våra liv.

Om du vill få en känsla av hur jag själv arbetar med transpersonella upplevelser så kan du ta del av min artikelserie ”Samtalsterapi och och meningsfulla sammanträffanden”.

Gå vidare till övriga ”Frågor & Svar”