Nyinsikt Nyinsikt

Kommunikationsproblem? Prova giraffspråket

Giraffspråket Stockholm

Känner du dig missförstådd? Får du höra att du är dålig på att lyssna? I så fall är du inte ensam – många av mina klienter kommer till min terapimottagning i Stockholm just för att de har problem i sina relationer.

I terapin kan vi bearbeta dina kommunikationsproblem genom en metod jag kallar ”empatiska samtal”. Metoden har sitt ursprung i något som kallas ”nonviolent communication”, eller lite enklare uttryckt ”Giraff-språket”.

Giraffen används som symbol för någon som har ett stort hjärta och samtidigt förmåga att stanna upp och reflektera. Den sägs ha förmågan lyssna till sina egna och andras känslor och behov.

När vi i våra liv tappar giraffens förmågor närmar vi oss i stället vargen, som används som en symbol för den som sårar andra och skapar konflikter.

Empati och bättre relationer

Allt flyter på och det mesta känns bra. Men så hamnar du in en konfliktsituation och allt går plötsligt överstyr. Du upplever konflikten som hotfull. När du känner dig ifrågasatt kommer dina allra sämsta sidor fram. Du går i försvar och uttrycker dig på ett sätt som du normalt inte gör samtidigt som du förlorar din förmåga att lyssna. Risken är nu stor att den du är i konflikt med beter sig på samma sätt, och situationen eskalerar.

När vi inte klarar att tala om vad vi behöver utan bara kan göra kritiska analyser av varandra, då är kriget inte långt borta, vare sig det handlar om verbalt, psykologiskt eller fysiskt krig.” -Marshall B.Rosenberg

Det finns mycket du kan göra för att undvika det här och lära dig hantera konflikter bättre. Du kan behöva lära dig ta ansvar för dina egna känslor och behov. Du kanske också behöver utveckla din förmåga till empati, även i möten där ni inte kommer överens. Med rätt träning kan du bidra till ett verkligt möte där ni båda känner er sedda och lyssnade på.

Lätt i teorin – Svårare i praktiken med empatisk kommunikation

Teorin bakom empatisk kommunikation eller ”empatiska samtal” är lätt att ta till sig, men för att kunna använda sig av den i sitt verkliga liv krävs en del arbete och tålamod. Det krävs övning för att inte falla tillbaka i gamla hjulspår. Genom träningen kan du öka medvetenheten om dina verkliga känslor och behov. Du kan lära dig strategier för att lyssna på och förstå den andra parten, i stället för att lägga in dina egna värderingar och tolkningar i det som han eller hon säger.

Jag använder ”Empatiska samtal” som metod i både individuell samtalsterapi och parterapi. Om du är intresserad av att prova själv eller tillsammans med din partner är du välkommen att boka en tid för ett möte på min mottagning i Stockholm.

Om du vill lära dig mer om metoden kan du gå vidare och läsa artikeln ”Lär dig nonviolent communication hos terapeuten”. Här beskriver jag kommunikationsövningarna mer i detalj. Du kan också se en video-intervju med dr. Marshall Rosenberg som har utvecklat metoden som kallas ”NonViolent Communication (NVC)”.