Nyinsikt Nyinsikt

Kurser i psykosyntes för en bättre självkänsla

Om Du inte känner ett behov att gå i terapi så finns det andra sätt att arbeta med din personliga utveckling, självkänsla och potential. Jag brukar då och då tillsammans med någon kollega genomföra kortare eller längre kurser som alla har mer eller mindre inslag av Psykosyntesens förhållningsätt. Den senaste kursen var en

Åttatveckorskurs i mindfulnessbaserad smärt- och stresshantering

breathworks2011020