Nyinsikt Nyinsikt

Länkar

lankarSamarbetspartner
Jag samarbetar med doktor Leena Maria Johansson rörande medicinska frågor som inte faller inom mitt kompetensområde. Hon är, förutom läkare, docent, specialist i psykiatri och leg psykoterapeut. Hon är utbildad i psykodynamisk psykoterapi, kog­nitiv beteendeinriktad terapi och dialektisk kognitiv beteende­inriktad terapi (DBT).

Breathworks-England
Breathworks erbjuder utbildning i Mindfulness-strategier för fram­förallt de med smärta och sjuk­dom (MBPI). De erbjuder också lärarutbildning till de som vill undervisa Breathworks-kon­ceptet till andra.

En profil inom psykosyntes
Will Parfitt är psykoterapeut med mer än trettio års praktisk erfarenhet av att arbeta med personlig och andlig utveckling. Han har skrivit ett flertal böcker som har översatts till mer än tio språk.

Etiska regler
Dessa regler har varje Humanova diplomerad samtalsterapeut för­bundet sig att följa.

Min mottagning
Hälsans hus är beläget på Stock­holms vackraste gata Fjällgatan, på Söders höjder, med utsikt över staden och vattnet. Hälsans Hus är ett forum för självständiga verksamheter inom hälsa, terapi, friskvård och miljö/­ekologi. En vegetarisk restaurang finns i Hälsans Hus som är öppen året runt och med en trädgårds­servering under sommar­halvåret.

Min utbildning
HumaNova har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo och Helsingfors. De olika skolorna leds och administreras huvudsakligen från Psykosyntes­ens Hus i Stockholm där också utbildningen i Stock­holm bedrivs.

Mindfulness och akupunktur
Sture johansson är en välutbildad mindfulnesslärare och akupunk­tör med sömnproblem som specialitet.

Psykosyntesförbundet
Jag är medlem i Psykosyntes­förbundet (fd. vice ordförande) och följer deras eti­ska regler.

Revita – Utbildning & Utveckling
En god vän och kollega som sedan 2001 erbjuder utbildning, handledning och konsulttjänster baserat på en buddhistisk livssyn

Psykosyntesforum

Web-shop med olika psyko­syntes­­produkter. Till exempel guid­ade övningar för personligt växande