Nyinsikt Nyinsikt

Mindfulness i Stockholm – Breathworks

Smärta eller stress?

breathworks
För dig som lever med kronisk smärta, sjukdom eller stress kan Breathworks vara ett förhållningssätt som du kan få stor glädje av. Den kan läras ut, individuellt i terapi eller tillsammans med andra i form av en längre kurs. Breathworks är en utveckling av mindfulness eller som den vanligtvis kallas på svenska, ”medveten närvaro”.

Den kanske vanligaste och mest använda definitionen ”medveten närvaro” kommer från upphovsmannen till mindfulness-metoder i västerländsk sjukvård, Jon Kabat-Zinn. Mindfulness är, säger han, “ett särskilt sätt att vara uppmärksam, med avsikt att vara närvarande i stunden utan att döma“.

Mindfulness betonar vår förmåga att vara objektiv i relation till våra subjektiva upplevelser. Vi behöver t.e.x inte identifiera oss med våra tankar och känslor utan mer se dem som övergående upplevelser. Med en realistisk uppskattning av våra tankar, känslor och fysiska förnimmelser som vi upplever dem i det nuvarande ögonblicket – kan vi röra oss från ett passivt, reaktivt beteende till ett beteende som är genomsyrat av initiativ och valmöjligheter.

Kan du bemöta ett primärt lidandet, exempelvis långvarig smärta eller stress, med en vänlig och medveten närvaro i ögonblicket, skapas ett utrymme i upplevelsen som ger dig frihet att välja hur du ska gensvara. Därmed kan automatiska och omedvetna reaktioner brytas som annars orsakar sekundärt lidande som t.ex. ökad smärta, oro och depression. Breathworks ger dig en möjlighet att leva väl, trots smärta och svårigheter i livet.

För att detta ska vara möjligt behöver du medvetandegöra dina reaktionsmönster. Det kan du göra genom att öva dig i en djupare form av mindfulness.

Jag har under 2 000-talet haft Åttatveckorskurser i mindfulnessbaserad smärt- och stresshantering. Här kan du få mer information om mina kurser i mindfulness.