Nyinsikt Nyinsikt

Medveten närvaro – Mindfulness-Terapi

breathworks
Medveten närvaro i kombiation med terapi. Är det ett alternativ för dig?

Medveten närvaro är ett förhållningssätt till dig själv och andra som du mår bra av. Du utvecklar en mer nyfiken och accepterande inställning till livet med mindre fokus på att värdera och döma det du går igenom. Medveten närvaro som metod, eller mer vanligt uttryckt ”mindfulness”, används allt oftare i olika former av terapi.

De flesta av oss drabbas någon gång av stress, ångest, nedstämdhet eller långvarig smärta. Här kan medveten närvaro vara mycket framgångsrikt för att komma tillrätta med det svåra.

Det fina med metoden är att du kan praktisera den nästan var som helst, kanske när du äter middag eller tar en promenad. Det du gör är att fokusera på att vara närvarande i situationen och acceptera
det du upplever oavsett om det är bra eller dåligt.

Träna medveten närvaro i terapirummet

När du kommer till min terapimottagning kan vi komma överens om att komplettera din terapi med att träna Mindfulness. Så här kan det gå till:Jag börjar med att förklara vad medveten närvaro innebär och vad du behöver tänka på. För att få bästa effekt bör du göra övningen också utanför terapirummet.

Övningen inleds med att du uppmärksamt följer din andning. Det går lite lättare om du räknar dina andetag. Andningsövningen ökar efter träning successivt din koncentrationsförmåga.

Övningen hjälper dig att acceptera tankar och känslor utan att värdera dem. Nu har du påbörjat ett arbete framåt, från att vara passiv och reaktiv till ett förhållningssätt genomsyrat av initiativ och valmöjligheter.

Med ett ökat fokus kan du börja utveckla det positiva som finns inom dig. Det kan vara svårt och kräva tålamod. Din övning hjälper dig att komma i kontakt med de positiva tankarna och genom att stanna kvar där kan du hjälpa dem att växa i styrka.

Det betyder inte att du ska bortse från dina tillkortakommanden, men de negativa tankarna kommer inte att ta all uppmärksamhet på samma sätt som tidigare. I stället kan du utveckla din medkänsla, som hjälper dig att känna harmoni och samhörighet med andra människor.

Är det svårt att lära sig medveten närvaro?

Tankarna bakom Mindfulness är lätta att ta till sig, men i praktiken kan de vara svårare att praktisera. Du kommer att upptäcka att det inte är så lätt som det låter att lägga fokus på din andning. Tankarna far lätt iväg och du börjar tänka på annat. Men när det händer är det bara att återvända till andningen och börja om. Med träning kommer det att gå bättre och bättre.

Du kommer att upptäcka att medveten närvaro är mycket mer än bara en avslappningsövning. Du kommer säkert att uppleva att det inte går att släppa alla negativa tankar och känslor. Du kanske blir rastlös. Kom ihåg då att det är en del av övningen att acceptera det som är jobbigt utan att värdera det. Det negativa sjunker undan i takt med att du lyckas vända din uppmärksamhet mot det som är bra i stället.

Min erfarenhet är att de flesta som är motiverade att träna Mindfulness upplever att det är ett bra komplement till terapin. Jag rekommenderar ändå att du talar med din läkare innan du börjar träna medveten närvaro om du har svårare psykiska problem, särskilt om du tidigare haft en psykos.

Om du vill veta mer om hur mindfulness kan användas i terapi och i vardagen föreslår jag att du läser min artikel ”Mindfulness vid behandling av stress och utbrändhet ”. Där går jag igenom tre olika metoder: Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT) och Breathworks. Själv har jag utbildad och certifierad Breathworks-instruktör.