Nyinsikt Nyinsikt

Några korta reflektioner

Om sinnesro

eftertanke
Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
Ge mig mod att förändra det jag kan,
och ge mig förstånd att inse skillnaden.

Om Rädsla och hat

Hat är konsekvensen av rädsla; vi fruktar något innan vi hatar det; ett barn som är rädd för oljud växer upp till en person som hatar oljud.

Om sanningen

En österländsk berättelse.
Gudarna bestämde sig en dag för att skapa världen. De skapade stjärnorna, blommorna, solen och månen. Sedan skapade de människorna. Sist skapade de Sanningen. Då uppstod emellertid ett problem; var skulle de gömma sanningen så att människorna inte genast hittade den? De ville dra ut på det spännande sökandet.
– Låt oss sätta Sanningen på toppen av det högsta berget, sa en av gudarna. Där blir det alldeles säkert svårt att hitta den.
– Vi placerar den på den avlägsnaste stjärnan, sa en annan.
– Låt oss gömma den i den mörkaste och djupaste av alla avgrunder.
– Vi döljer den på månens hemliga sida.
Till slut sa den visaste och äldste guden:
– Nej, vi gömmer Sanningen i människornas eget hjärta. Så kommer de att söka efter den överallt i universum, utan att veta att de hela tiden bär den inom sig.

Om sorg

En ung kvinna kom med sitt döda spädbarn till Buddha och bad honom att ge det livet tillbaka. Buddha bad henne då gå från dörr till dörr i byn för att hämta fem sesamfrön från de hem som aldrig upplevt sorg eller död. När hon hade hämtat fröna skulle han återuppväcka hennes barn. På kvällen kom kvinnan till Buddha utan sesamfrö men med en ny insikt.

Om insikt

Två sanningar närmar sig varann,
en kommer inifrån,
en kommer utifrån
och där de möts har man en chans
att få se sig själv.

Tomas Tranströmer

Om perspektiv

Det som ligger bakom oss och det som ligger framför oss är småsaker jämfört med det som ligger inom oss.

Oliver Wendele Holmes

Om livet

Tro att livet är värt att leva
och din tro kommer att förverkliga det.

Att ge

Du ger lite när du bara ger av dina ägodelar. Först när du ger av dig själv, ger du verkligen något.
Vänskap är alltid ett vackert ansvar, inte en möjlighet.

Kahlil Gibran (1883-1931)

Att förändras

Vi måste vara den förändring vi vill se i världen

Mahatma Gandhi