Nyinsikt Nyinsikt

Ordlista

Ordlista om psykologi, terapi och diagnoser. Om du vill veta mer kan du klicka på länken för respektive ord. Om det är något som du saknar är du välkommen att höra av dig.

ACT
Acceptance and Commitment Therapy, ACT, är en terapimetod som ibland kallas ”tredje vågens kognitiva beteendeterapi (KBT). Läs mer

Ångest
Ångest kan vara alltifrån ängslan till rädsla och panik. Ångest kan i vissa situationer vara kroppens försvar för att hantera situationer som vi upplever som hotfulla. I andra situationer kan ångesten göra att vi går i ”baklås” och förlamar oss. Läs mer

Depression
Depression drabbar ungefär varannan kvinna och var fjärde man någon gång i livet. Det är ofta föranlett av traumatisk händelser. Läs mer

Diagnos
Redan de gamla grekerna ställde ”psykiatriska diagnoser” på människor som var sjuka. I takt med att kunskapen om människans psykologi har utvecklats har. Läs mer

Gestaltterapi
Gestaltterapi är en existentiell terapiform som har hämtat influenser från bl.a gestaltpsykologin, psykoanalysen och existentialismen, Den är till huvudsak en upplevelsebaserad terapiform för individer, par och grupper. Läs mer

Imago
Imago är en terapeutisk metod som utvecklades på 1980-talet för att hjälpa par med sina relationer. Metoden har hämtat inspiration från en mängd håll, bla från psykodynamiska och kognitiv terapi. Läs mer

KBT
Kognitiv Beteendeterapi, eller som det vanligtvis kallas KBT, är en relativt modern terapimetod. Den utvecklades ur de insikter. Läs mer

Missbruk och Beroende
Missbruk och beroende har allvarliga konsekvenser på vårt välbefinnande. När vi talar om missbruk tänker vi vanligtvis på olika former av drogmissbruk som tex alkohol- ,narkotika eller läkemedelsmissbruk men det finns andra former. Läs mer

NVC
Nonviolent Communication, förkortat NVC, eller som det ibland kallas, Giraffspråket, är en metod för konflikthantering som utvecklades på 1970-talet. Läs mer

Överföring och motöverföring
Något som bör undvikas i terapi är de psykologiska begreppen överföring och motöverföring. Det är inte ovanligt att framförallt överföring uppstår i en dialog mellan terapeut och klient. Läs mer

Psykoterapi
Ordet terapi kommer från grekiskan och betyder behandling. Det kan röra sig om behandling av såväl somatiska (kroppsliga) , psykiska som psykosociala besvär. Ordet psykoterapi betyder. Läs mer

Smärta och värk
Smärta och värk har i huvudsak behandlats med medicin och olika fysiska terapier som tex sjukgymnastik. Under senare tid har även ett antal psykologiska terapier framgångsrikt använts vid smärt- och värklindring. Läs mer

Sorg och sorgbearbetning
Sorg är en reaktion som är helt naturlig reaktion på en förlust. Sorg kan sägas uppstå när vi upplever en förändring som vi inte fullt ut kan acceptera. Läs mer

Stress
Stressrelaterade besvär som är ingen psykiatrisk diagnos men allt för mycket negativ stress kan leda till diagnoser som tex. ångest, depressioner och personlighetsstörningar. Stressbesvär är idag. Läs mer

Utbrändhet
Utbrändhet eller som det i kliniska sammanhang brukar kallas, utmattningssyndrom/utmattningsdepression, påverkar våra. Läs mer