Nyinsikt Nyinsikt

Depression

Depression drabbar ungefär varannan kvinna och var fjärde man någon gång i livet. Det är ofta föranlett av traumatisk händelser. I andra fall kan det vara svårare att förstå varför någon drabbas. Det är mycket som talar för att vissa individer har större benägenhet att drabbas av depression än andra.

Tillfälliga känslor av nedstämdhet, oro, sorg och håglöshet är en naturlig del av livet och kan inte betraktas som ett sjukdomstillstånd. För att det ska klassificeras som en standardiserad depressions-diagnos och inte som en tillfällig nedstämdhet så ska den ha pågått i mer än två veckor. Kännetecknande för en depression är ofta känslor av svår nedstämdhet och ångest. Kroppsliga besvär som tex andnöd och värk är också vanliga vid depression.

För att utesluta kroppsliga orsaker så bör man vid långvarig nedstämdhet besöka sin läkare för att utesluta t.ex. kärlsjukdomar. En depression kan också vara föranlett av andra psykiska problem som tex bipolär sjukdom. Vid svårare former av depression , t,ex med självmordstankar är det viktigt att gå till en läkare för utredning Vid svårare fall är det vanligt att läkaren ordinerar både medicinering och terapi.

Vid lättare formar av depression brukar terapi rekommenderas. I terapin arbetar terapeuten och klienten ofta med att försöka förändra negativa tankar och reaktioner. Eftersom det ofta handlar om att bryta gamla vanor brukar klienten/patienten få hemuppgifter mellan sessionerna

En person som är deprimerad tenderar att isolera sig. Det är därför viktigt att anhöriga och vänner stödjer den drabbade genom att vara närvarande och medkännande.