Nyinsikt Nyinsikt

Imago

Imago är en terapeutisk metod som utvecklades på 1980-talet för att hjälpa par med sina relationer Metoden har hämtat inspiration från en mängd håll, bla från psykodynamiska och kognitiv terapi. Till sina delar påminner den om de metoder som används inom Nonviolent Communication, NVC

Utgångspunkten i Imago är att vi sedan barnsben har utvecklat olika strategier för att hantera svårigheter. En del av dessa kan ställa till det för oss när vi är i en kärleksrelation. Imago, som betyder bild på latin, präglas vår bilder på kärleken av vår barndom. Enligt Imago-terapin tenderar vi att försöka finna en partner som kan hjälpa oss att återuppleva den glädje och reparera de sorger vi kände som barn. Problemet är att vi alla bär på olika typer av ”sår” vilket gör att varje persons behov ser olika ut. Om vi t.ex. har upplevt en otrygg barndom så söker vi gärna en partner som kan ge oss trygghet . Om vi stället har haft en barndom där vi inte har fått ta ansvar så söker vi kanske en partner som vill ge oss stor frihet. Detta är exempel på två olika behov som kan leda till konflikt i en relation.

För att undvika detta behöver vi enligt Imago, förstå hur en kärleksrelation tenderar att utvecklas över tid samtidigt som vi behöver lära oss hur vi blir mer medvetna om våra egna reaktioner när det uppstår problem. När vi är i början av en relation, ”romantiska fasen” tenderar attraktionen göra att vi inte upplever eventuella olikheter som ett problem. I relationens andra fas, ”maktkampen”, när vardagen har tagit vid så börjar vi reta oss på olikheterna. Vi börjar ifrågasätta varandra. Vi kan uppleva känslor som att bli missförstådda, svikna och kanske t.o.m. avvisade. För att komma vidare i sin relation behövs ett aktivt beslut om att tillsammans med sin partner utforska varandras behov. Den fasen kallar Imago den ”medvetna kärleksrelationen”.

I Imago-parterapi används metoden den ”den medvetna dialogen” för att utveckla den ”medvetna kärleksrelationen. Den består av tre delar: Spegling-validering-empati.

Spegling innebär ett aktivt lyssnade där man lyssnar utan att döma och avbryta. Validering innebär att man bekräftar varandra genom att ordagrant upprepa vad den andra säger. Det tredje steget är att visa empati för vad som dyker . Genom att få en allt djupare förståelse för vilka sår som finns hos varandra så kan dessa på sikt läkas och skapa den medvetna och mogna kärleksrelationen. Istället för att känna avstånd och rädsla uppstår trygghet där man upplever varandra som två individer i samhörighet