Nyinsikt Nyinsikt

Överföring och motöverföring

Något som bör undvikas i terapi är de psykologiska begreppen överföring och motöverföring. Det är inte ovanligt att framförallt överföring uppstår i en dialog mellan terapeut och klient.

Med överföring menas att klienten mer eller mindre medvetet tillskriver terapeuten egenskaper och åsikter som han eller hon inte har. Förklaringen kan hittas i klientens motstånd till att utforska sina verkliga problem. Även det motsatta kan uppstå om terapeuten har egna problem som inte har bearbetats, Det kallas då motöverföring, I värsta fall kan både överföring och motöverföring uppstå i ett möte mellan terapeut och klient. Man kan säga att det uppstår en omedveten överenskommelse vars syfte är att undvika det som är allt för smärtsamt att tala om. Genom sin utbildning och kontinuerliga forbildning har terapeuten dock goda förutsättningar att uppmärksamma och undvika denna typ av problem.