Nyinsikt Nyinsikt

Smärta och värk

Smärta och värk har i huvudsak behandlats med medicin och olika fysiska terapier som tex sjukgymnastik. Under senare tid har även ett antal psykologiska terapier framgångsrikt använts vid smärt- och värklindring.

Smärta och värk är något som drabbar en stor del av befolkningen. En mycket stor andel av sjukskrivningarna kan hänföras till smärta och värk. Det finns en nervfysiologisk förklaring till vad som skiljer smärta från värk. Med lekmannatermer kan man säga att smärtan vanligtvis är skarp och kortvarig medan värken brukar vara molande.

Utan smärta skulle vi vara omedvetna om mycket av det som händer i vår kropp. Smärta är med andra ord kroppens sätt att tala om att något är fel. Ibland är smärtans orsak känd men inte alltid. Om smärtan/värken är långvarig, mer än tre månader, anses den vara kronisk. Exempel på kronisk värk är migrän, ryggvärk och ledinflammation. Vissa typer av värk kan effektivt botas av sjukvården medan andra värksymptom behandlas i syfte att smärtlindra.

Det är vanligt att smärtlindrande mediciner, antidepressiva och lugnande medel används in behandling i kombination med sjukgymnastik, massage och akupunktur. Under senare tid har forskning visat att sättet att tänka på smärta kan göra att den upplevs som mer eller mindre besvärande. Av det skälet har olika psykologiska terapier introducerats i smärt- och värkbehandlingen . Exempel på psykologiska terapeutiska metoder som har riktat in sig på smärtlindring är kognitiv beteende terapi (KBT), Acceptance and commitment therapiy (ACT) och mindfulnessmetoden Breathworks.

Målsättningen för samtliga är att patienten, även i situationer med starkt obehag ska kunna agera i linje med sina värden i livet, och därigenom successivt öka sin funktionsförmåga. I Breathworks betonas vikten av att förstå smärtans olika kompenter. Smärta kan ses bestå i två delar. Första delen är den primära (verkliga) smärtan. Andra delen (sekundär) är alla de sätt man gör det värre genom sina reaktioner: tex. muskelspänningar, ångest och negativa tankar. Tanken är att patienten/klienten ska försöka lära sig att att acceptera att den primära smärtan finns närvarande. Den sekundera smärtan försöker man påverka genom att ta kontroll över sina reaktioner. Genom devisen :Möt upplevelsen, acceptera det som inte kan förändras och förändra det som går.