Nyinsikt Nyinsikt

Stress

Det finns en mängd skäl till varför vi upplever stress. Det kan vara allt från svårigheter med egenkontroll till bristande stöd från omgivningen. Ibland upplevs stress som något positivt men vanligtvis upplever vi den som något negativt. Hur vi reagerar på stress är också väldigt individuellt.

Det är egentligen inte problemen som vi ställs inför som orsakar stressen utan vår attityd till problemen som avgör om negativ stress uppstår. Om vi vill undvika stress så får vi antingen försöka se till att stressituationen inte uppstår eller så får vi försöka ändra vår inställning till den.

För att kunna hantera och komma rätta med den skadliga stressen måste vi först bli medvetna om de olika varningssignaler som kroppen sänder. Det är inte ovanligt att det börjar med spända muskler och irritation för att i värsta fall leda till kronisk depression.

När vi väl har identifierat våra stressreaktioner kan vi börja ta itu med orsakerna. Det kan tex ske med av hjälp av samtalsterapi om behovet är att sluta älta självanklagelser och tänka mer positivt. Frågor som kan tas upp i terapi är: Vad är det som gör mig stressad? Är det något jag kan ändra på? Går det att undvika det som gör en stressad?

Ett annat sätt att aktivt arbeta med kroppsliga stressreaktioner är att prova olika avslappnings-övningar eller utöva mindfulness. Med hjälp av dessa metoder kan vi känna igen och lyssna på de signaler kroppen sänder ut och sedan ta fullt ansvar för de förbättringar och förändringar som måste göras.

För att komma tillrätta med den negativa stressen är det också viktigt att inse att det krävs att vi lever sunt, fysisk aktivitet, korta pauser under dagen, rätt kost och tillräckligt med sömn är viktiga förutsättningar för att kroppen ska kunna må bra.