Nyinsikt Nyinsikt

Självhjälp

sjalvhjalp
För dig som inte har möjlighet att gå i samtalsterapi eller gå en kurs kan jag tipsa om några bra böcker som kan inspirera och hjälpa dig. Det är bla böcker om hur man kan hantera och behandla stress, utbrändhet, smärta, ångest, panikkänslor och medberoende. Du kan också få boktips på min blogg.

Det utvecklande självet – Tillämpad psykosyntes. Molly Young Brown.

Denna bok som är utgiven på Mareld ger en bred introduktion till de begrepp och arbetssätt som används inom psykosyntes. Grund-läggande teoretiska begrepp som jaget och Självet, medvetenhet och vilja, integrering av personligheten och transpersonellt uppvaknande presenteras på ett sätt som inte kräver förkunskaper. Metoder och tekniker beskrivs med exempel
från terapirummet. Varje kapitel innehåller övningar som läsaren kan pröva för egen del.

Bli den du är – psykosyntes – en metod för själslig utveckling. P.Ferrucci.

I denna bok utmanar Piero Ferrucci. Du har all den kunskap du behöver för att lösa de problem som hindrar dig att utvecklas helt och fullt. Denna kunskap kan vara svår att få grepp om eftersom den ofta inte nås inte genom vårt logiska tänkande. Boken ”Bli den du är” lär dig psykosyntesens enkla och praktiskt inriktade metoder att nå djupare kunskap och finna meningen med ditt liv.

Om viljan – R. Assagioli.

Boken är avsedd att vara ett praktiskt verktyg för utforskandet, utvecklandet och användningen av viljan, Inte minst diskuteras hur vi bäst kan använda vår vilja. Viljan är enligt Roberto Assagioli psykets mest centrala funktion. Den balanserar och utnyttjar i idealfallet alla människans övriga aktiviteter och funktioner. Den utvecklade viljan kan liknas vid rorsmannen på en båt som håller båten i kurs trots avdrift av vind och strömmar.

Living well with Pain and Illness – Vidyamala Burch

Detta är en underbar bok om Mindfulness enligt Breathworksmetoden. Vid sexton års ålder skadade Vidyamala sin rygg. Senare i livet förvärrades hennes tillstånd av en bilolycka. Händelser som har haft en stor inverkan på hennes livsituation. I över tjugo år har hon utövat mindfulness- och meditations tekniker bland annat för att hantera sin kroniska smärta. Det här är en praktisk bok, med en steg-för-steg teknik, illustrationer, och fallstudier som visar hur effektiv mindfulness kan vara i vardagen. Under 2011 kommer den ut på svenska.