Personalstöd för företag

Stöd till ledningsgrupp och anställda

Även i de bästa företagen och organisationer kan det plötsligt uppstå arbetsrelaterade problem som är svåra att hantera.

Genom tjänsten ”Personalstöd” kan nu ditt företag i Stockholm omgående erbjuda lednings­gruppen och/eller dess medar­betare personliga samtalsstöd kring frågor som berör arbetet eller privata problem.

Stöd kan ges till såväl enskilda individer eller grupper.

Problem att hantera

Även i de bästa företagen och organisationer kan det plötsligt uppstå arbetsrelaterade problem som är svåra att hantera.

Genom tjänsten ”Personalstöd” kan nu ditt företag i Stockholm omgående erbjuda lednings­gruppen och/eller dess medar­betare personliga samtalsstöd kring frågor som berör arbetet eller privata problem. Stöd kan ges till såväl enskilda individer eller grupper.

Olika skäl till att erbjuda personalstöd.

  • Öka arbetsförmågan hos de anställda
  • Minska sjukfrånvaron
  • Påbörja ett förändringsarbete
  • Hantera konflikter

Priser och avtal

Om ditt företag har slutit ett avtal med Nyinsikt – Stockholm bör jag kunna erbjuda akut hjälp inom en vecka, vanligtvis går det fortare. En ytterligare fördel med denna tjänst är den prisrabatt som för närvarande gäller.

Avtalet skräddarsys efter dina behov. För närvarande har jag följande avtalsförslag med ett antal företag.

  • 10 stödtillfällen (50 minuter per person) till en kostnad av 6 075 kr + moms ( 10 % rabatt)
  • 20 stödtillfällen (50 minuter per person) till en kostnad av 10 800 kr + moms (20 % rabatt)

Stödtillfällena kan utnyttjas av en eller flera personer under ett år tid.

Överenskommelse om per­sonal­stöd­insats sker alltid mellan aktuell chef och Nyinsikt. Personal­stödet sker på min mottagning på söder­malm.

Samtalen mellan Nyinsikt och anställd är konfidentiella.

Vill Du veta mer?

Om Du vill veta lite mer om hur jag arbetar med personalstöd i Stockholm så kan du läsa mina artiklar om handledning.

Du är också välkommen att hör av dig om du har några ytter­ligare frågor eller om du vill boka ett första förutsätt­nings­löst möte. För priser och tidsbokning (se menyn).