Psykologiska tester: självskattning

Få en fingervisning om eventuella problem

sjalvskattningstest

Är du nyfiken på ditt mående och din relation? Testa dig själv!

Med mina självskattningstester kan du få en överblick av ditt eget mående och hur du upplever din relation. Testerna ger dig en grov uppfattning om till exempel din mentala hälsa, sociala kompetens och hur du mår i din relation.

Viktigt: Svaren ska inte inte ses som en diagnos. Om du är orolig rörande ditt mående så rekommenderar jag att du vänder dig till din läkare eller terapeut. Dina svar är anonyma och du får resultaten direkt.

Testerna är indelade i tre grupper. Klicka för att välja (eller skrolla)