Hur är din självbild?

Ett självskattningstest


Har du en god självbild?

Att ha en positiv självbild är viktig för vårt mentala och känslomässiga välbefinnande. Har man en god självbild brukar det också betyda att man har rätt bra koll på sina styrkor, svagheter och känner sina begränsningar.

En god självbild hjälper dig att stå upp för för dig själv. En god självkänsla gör det också lättare för dig att uppnå dina mål.

I detta självskattningstest (quiz) kommer du att få besvara några korta frågor om din självkänsla (tankar och känslor om dig själv) och om ditt självförtroende (din uppfattning om din förmåga att klara av saker). Tillsammans kommer de svar som du uppger att ge dig en uppfattning om din självbild.

10 korta frågor om din självbild

När du svarar, var ärlig. Utgå från vem du är, inte från vem du skulle vilja vara. (Observera att vissa frågor är positiva medan andra är negativa (negation).

”Självskattnings-testet” är helt anonymt och du får ett svar direkt.


 

Sida 1 av 2

1. Jag känner att jag är värdefull, åtminstone lika värdefull som någon annan.
2. Jag upplever mig ha ett antal bra egenskaper
3. Jag känner mig ofta misslyckad
4. Jag är minst lika bra som andra på att åstadkomma saker
5. Upplever inte att jag har mycket att vara stolt över