Hur hanterar du konflikter?

Ett självskattningstest


Hur agerar du vid rädsla?

Rädsla är en naturlig mänsklig känsla som kan uppstå i olika situationer. När vi känner oss rädda kan vi reagera på olika sätt. Vissa människor väljer att fly, medan andra väljer att kämpa. Det finns också andra strategier, till exempel att bli tysta eller att försöka anpassa sig.

De olika strategierna är ofta instinktiva. De är överlevnadsstrategier som våra förfäder utvecklade för många år sedan. När vi upplever rädsla aktiveras amygdala, en del av hjärnan som är ansvarig för känslor. Amygdala skickar signaler till resten av hjärnan som gör att vi känner oss rädda och stressade. Detta kan göra det svårt att tänka klart och fatta rationella beslut.

Forskning visar att vi kan träna oss själva att hantera rädsla på ett mer effektivt sätt. Genom att bli mer medveten om våra känslor kan vi lära oss att identifiera när vi är på väg att reagera på ett instinktivt sätt. Vi kan också utveckla strategier för att lugna oss själva och fatta mer rationella beslut.

Detta test syftar till att identifiera din instinktiva strategi när du upplever rädsla och hot. Resultat kan också ge dig ledtrådar om vilka eventuella förändringar som du behöver göra.

24 frågor (påståenden) om din strategi vid rädsla

När du har besvarat nedanstående frågor så får du ett resultat direkt.

När du svarar, var ärlig, utgå från vem du är, inte från vem du skulle vilja vara.

Observera att ”självskattnings-testet” sker helt anonymt.


 

Sida 1 av 4

1. Vid behov har jag inga problem att ”konfrontera” andra.
2. När jag känner mig obekväm drabbas jag lätt av panik
3. Jag blir lätt paralyserad när jag har en uppgift som jag måste genomföra.
4. Jag undviker ofta situationer som involverar människor jag har problem med.
5. Jag upplever obehag om någon visar att de ogillar mig
6. För att undvika en konflikt kan jag låtsas att jag håller med.