Är du medberoende?

Ett självskattningstest


Är du medberoende?

Är du i en dysfunktionell relation som kanske känne­tecknas av kontroll eller någon form av missbruk? Kämp­ar du med näbbar och klor för att rädda relationen samtidigt som du också försöker till­godose alla dina andra behov?

Det finns många orsaker till varför medberoende kan uppstå i en relation. I grunden handlar det om att man tar över någon annans ansvar samtidigt som man tappar bort sina egna behov.

Med detta ”självskattningstest” (quiz) kan du få en inblick i om du har ett problem eller inte. Denna självskattningstest är inte ett diagnostiskt verktyg. Endast en specialist-läkare får ställa diagnoser.

12 korta frågor om medberoende

När du har besvarat nedanstående frågor så får du ett resultat direkt. När du svarar, var ärlig. Utgå från vem du är, inte från vem du skulle vilja vara.

”Självskattnings-testet” är helt anonymt och du får ett svar direkt.


Sida 1 av 2

1. Min familj som jag växte upp i var dysfunktionell
2. Jag idealiserar min partner (ställer hen på en piedestal).
3. Jag känner mig skyldig när jag gör något för mig själv.
4. Jag är väldigt orolig över vad andra tycker om mig.
5. Jag fruktar att bli avvisad.
6. Jag undviker konflikter till varje pris.