Lider du av psykisk ohälsa?

Ett självskattningstest


Hur är ditt mående just nu ?

Det är tyvärr inte självklart att må bra. De flesta av oss drabbas någon gång av psykisk ohälsa. Den kan vara mild men ibland är den så pass allvarlig att den kräver medicinsk behandling.

Ett sätt att mäta depression, ångest och stress-är med hjälp testet DASS-21, Det är en uppsättning av tre självrapporteringsskalor utformade för att mäta de känslomässiga tillstånden depression, ångest och stress. Du ska inte använda den för att fastställa en egen diagnos. Om du är orolig för din hälsa så ska du kontakta en medicinsk specialist.

När du gör detta DASS-21-test så så vill jag att du inte drar allt för snabba slutsatser vid ett eventuellt ”dålig resultat”. Gör gärna testet igen efter ett par veckor. Om resultat kvarstår är det kanske dags för dig att fundera på vad du kan göra för att förändra ditt mående.

21 frågor om ditt psykiska mående

Hur har ditt mående varit under den senaste veckan?

När du svarar, Var ärlig. Utgå från vem du är, inte från vem du skulle vilja vara. ”självskattnings-testet” är helt anonymt och du får ett svar direkt.


1. Jag tyckte att det var svårt att varva ner
2. Jag kände att jag var torr i munnen
3. Jag verkade inte kunna känna några positiva känslor alls
4. jag upplevde andningssvårigheter (t.ex. överdrivet snabb andning fastän jag inte ansträngt mig fysiskt)
5. Jag tyckte det var svårt att motivera mig att göra saker