Ditt anknytnings-mönster

Ett självskattningstest


Hur knyter du an till din partner?

Anknytning är en grundläggande mänsklig egenskap som påverkar hur vi relaterar till andra människor. Den utvecklas under barndomen, men kan också förändras under livets gång. Anknytning kan beskrivas som en känslomässig koppling mellan två personer. Den är en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna skapa nära och meningsfulla relationer.

Om du har haft en trygg anknytning som barn så är chansen god att dina relationer som vuxen kommer att vara väl fungerade. Om du däremot har haft en mindre trygg anknytning som barn så finns det en risk att du får det svårare att knyta an till nära och kära som som vuxen.

Nu ska du få ta ställning till ett antal påståenden om hur du brukar uppleva en kärleksrelation.

42 frågor om ditt anknytningsmönster

Nu ska du ta ställning till 42 påståenden. Du kan antingen svara ”stämmer för det mesta”” eller ”Stämmer oftast inte”.

Var ärlig, utgå från vem du är, inte från vem du skulle vilja vara.

När du har besvarat frågorna så får du ett resultat direkt. Testet är helt anonymt.

Obs. Om resultat är svårbedömt kommer ingen längre analys att presenteras.


 

Sida 1 av 7

1. Jag oroar mig ofta för att min partner ska sluta älska mig.
2. Jag har lätt att visa min partner tillgivenhet (kärlek/ömhet).
3. Jag reser mig upp fort efter ett uppbrott. Jag har lätt att "glömma" mina ex.
4. När jag inte är involverad i ett förhållande känner jag mig ofta orolig och ofullständig.
5. Jag har svårt att känslomässigt stötta min partner när hen känner sig nere.
6. När vi är i från varandra brukar jag vara rädd att hen ska bli intresserad av någon annan.