Nyinsikt Nyinsikt

ACT

ACT-Terapi och vårt flyktbeteende

Är du rastlös till din natur? Händer det att du undviker eller helt enkelt flyr från obehagliga situationer? Vi har nog alla varit där. Vi kollar mobilen för att vi inte orkar med en sekund av ensamhet. Vi tittar på ytterligare ett tv-program för att slippa disken efter middagen.  Vi hoppar över ett träningspass trots att vi vet att vi mår bättre efteråt och vi avvaktar med att boka en tid hos terapeuten trots vi borde ha gjort det för länge sen.

Vilken samtalsterapimetod är bäst ?

Då och då blossar det upp en debatt mellan olika terapiskolor om vad som kan definieras som god terapeutisk behandling. Min uppfattning är att denna debatt i grund och botten är positiv och t.o.m. nödvändig. Utan en kritisk granskning och ett ifrågasättande sker helt enkelt ingen utveckling. Den moderna psykologiska vetenskapens utveckling är ett bra exempel på det. Enligt den mycket respekterade terapeuten Abraham Maslowi är vi nu inne på den fjärde vågen psykologi/terapi  (en modell som han utvecklade redan på 50-talet). Efter den 1:a vågen: Behaviorism kom 2:e vågen med psykoanalysen och Freud. Trots stort erkännande av Freuds arbete utvecklades psykologin med 3:e vågen: Humanistisk-Existentiell psykologi och den  4:e vågen: Transpersonell psykologi.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.