Nyinsikt Nyinsikt

ACT

Verktyg för en mer framgångsrik terapi

Har du försökt att bilda dig en uppfattning om vilken typ av terapi som passar dig bäst? De flesta som kommer i kontakt med terapi via sjukvården är oftast hänvisade till KBT  (kognitiv beteendeterapi) och psykodynamisk terapi. Men utbudet är betydligt större än så. Under senare tid har ett stort antal nya terapier börjat bli allt mer populära.

ACT-Terapi och vårt flyktbeteende

Är du rastlös till din natur? Händer det att du undviker eller helt enkelt flyr från obehagliga situationer? Vi har nog alla varit där. Vi kollar mobilen för att vi inte orkar med en sekund av ensamhet. Vi tittar på ytterligare ett tv-program för att slippa disken efter middagen.  Vi hoppar över ett träningspass trots att vi vet att vi mår bättre efteråt och vi avvaktar med att boka en tid hos terapeuten trots vi borde ha gjort det för länge sen.

Vilken samtalsterapi är bäst ?

Då och då blossar det upp en debatt mellan olika terapiskolor om vad som kan definieras som god terapeutisk behandling. Min uppfattning är att denna debatt är nödvändig. Utan en kritisk granskning sker helt enkelt ingen utveckling. I denna artikel kommer jag att skriva om debatten mellan KBT och den psykodynamisk terapin. Jag avslutar med några reflektioner om konflikten mellan den traditionella och den komplementära terapin. 

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.