Nyinsikt Nyinsikt

Big Five

Personlighetstester och samtalsterapi

Har du någon gång genomfört ett personlighetstest?  De används ofta vid jobb­rekrytering och coach­ning. Själv arbetar jag med analys- och testverktyget Enneagram i terapi och handledning. Här kommer den första av flera artiklar om personlighetstester. Den första artikeln är en allmän genomgång av ämnet och en presentation av verktygen Myers-Briggs, DISC och Big Five.