Nyinsikt Nyinsikt

Böcker

EFT: En parterapi-metod som väcker nyfikenhet

En parterapi-metod som har rönt stor uppmärksamhet på senare tid är Emotionally Focused Therapy for Couples, förkortat EFT. På svenska kallas den Emotionellt Fokuserad Parterapi. Enligt en vetenskaplig utvärdering ( University of British Colombia i Kanada)  har EFT som metod uppvisat mycket goda resultat,  Drygt 70 % av paren som genomgick denna terapi upplevde en positiv och varaktig förändring.