Nyinsikt Nyinsikt

Böcker

Del två av Gottmans regler i parterapi

För ett tag sedan påbörjade jag en artikelserie om den amerikanska professorn John Gottmans bok om ”sju gyllene regler för att lycklig kärleksrelation”.

Det är metod som jag framgångsrikt har använt mig av i parterapi i Stockholm. Den första artikeln hittar du här och innehåller en sammanfattning av de tre första gyllene reglerna. I denna artikel presenterar jag regel fyra och fem. De avslutande reglerna, sex och sju, kommer  i en senare artikel.

EFT: En parterapi-metod som väcker nyfikenhet

En parterapi-metod som har rönt stor uppmärksamhet på senare tid är Emotionally Focused Therapy for Couples, förkortat EFT. På svenska kallas den Emotionellt Fokuserad Parterapi. Enligt en vetenskaplig utvärdering ( University of British Colombia i Kanada)  har EFT som metod uppvisat mycket goda resultat,  Drygt 70 % av paren som genomgick denna terapi upplevde en positiv och varaktig förändring.

Bok: ”Full Catastrophe Living” Jon Kabat-Zinn

Mindfulness eller ”medveten närvaro” som det brukar kallas på svenska är en metod och förhållningssätt som allt mer används i olika terapeutiska sammanhang. Inte minst i Stockholm är det många samtalsterapeuter som använder sig av denna metod  i sin terapiverksamhet. En stor fördel med Mindfulness är att patienten/klienten själv kan praktisera ” medveten närvaro”  i sin vardag, efter lite stödinsatser från terapeut eller mindfulnesslärare.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.